Xuất bản thông tin

null Khai giảng lớp Bồi dưỡng Hội đồng nhân dân cấp huyện, Khóa 1 và Khóa 2

Tin tức Tin tức - Sự kiện

Khai giảng lớp Bồi dưỡng Hội đồng nhân dân cấp huyện, Khóa 1 và Khóa 2

 

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2022, sáng ngày 01/3/2022 Trường Chính trị Tỉnh khai giảng lớp Bồi dưỡng Hội đồng nhân dân cấp huyện, Khóa 1 và Khóa 2 bằng hình thức trực tuyến. Tham dự Lễ Khai giảng có TS. Đỗ Thị Kim Tiên, Phó Trưởng khoa Quản lý nhà nước về kinh tế và tài chính công, Học viện Hành chính Quốc gia; TS. Nguyễn Phước Dũng, TUV, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp và học viên tại các điểm cầu.

Lớp Bồi dưỡng Hội đồng nhân dân cấp huyện, Khóa 1 và Khóa 2 có 201 học viên, được tổ chức học bằng hình thức trực tuyến, đối tượng dự học là đại biểu hội đồng nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh.  

Trong thời gian 03 ngày (từ ngày 01/3-03/3/2022), các đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện sẽ được nghe giới thiệu 08 chuyên đề.

Chuyên đề 1: Tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và những vấn đề đặt ra cho chính quyền cấp huyện, cấp xã.

Chuyên đề 2: Chính quyền địa phương và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã.

Chuyên đề 3: Kỹ năng giám sát của đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã.

Chuyên đề 4: Kỹ năng thuyết trình, thảo luận, tranh luận của đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã.

Chuyên đề 5: Kỹ năng tiếp xúc cử tri, tiếp công dân của đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã.

Chuyên đề 6: Kỹ năng của đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã trong tham gia xây dựng, ban hành nghị quyết.

Chuyên đề 7:  Kỹ năng thẩm tra, giám sát thực hiện ngân sách nhà nước cấp huyện, cấp xã.

Chuyên đề 8: Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin trong hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã.

Phát biểu tại Lễ Khai giảng, TS. Nguyễn Phước Dũng nhấn mạnh: Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, do Nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên. Từ thực tế, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân phụ thuộc chủ yếu và được quyết định bởi chất lượng, hiệu quả hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân. Với khối lượng công việc ngày càng lớn, đòi hỏi cao về năng lực thực thi công vụ của mỗi đại biểu Hội đồng nhân dân, một trong những giải pháp quan trọng là bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đại biểu Hội đồng nhân dân đã trở thành yêu cầu khách quan không chỉ đối với cơ quan dân cử mà còn là nhu cầu tự thân của mỗi đại biểu.

Mục đích các lớp bồi dưỡng nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng và phương pháp hoạt động cho đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Lãnh đạo nhà trường yêu cầu học viên là đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cần chủ động nắm bắt thông tin, tiếp thu kiến thức, rèn luyện kỹ năng nghiệp vụ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động để làm tròn trách nhiệm trước cử tri; sắp xếp thời gian, tập trung nghe đầy đủ các chuyên đề; chủ động trao đổi, thảo luận những vấn đề còn vướng mắc góp phần thực hiện có chất lượng các nội dung chương trình bồi dưỡng.

T.H