Xuất bản thông tin

null Nâng cao hiệu quả sinh hoạt chuyên đề bằng hình thức tổ chức tọa đàm tại cơ sở

Tin tức Tin tức - Sự kiện

Nâng cao hiệu quả sinh hoạt chuyên đề bằng hình thức tổ chức tọa đàm tại cơ sở

Nhằm đổi mới hình thức và nâng cao hiệu quả sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo điều kiện cho đảng viên thâm nhập, nắm bắt kiến thức thực tiễn để bổ sung vào lý luận, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như nội dung bài giảng. Sáng ngày 26 tháng 3 năm 2022, Chi bộ Khoa Xây dựng Đảng đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề bằng hình thức Tọa đàm với chủ đề “Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Chi bộ ấp Đông Giang, xã Tân Khánh Đông, thành phố Sa Đéc”.

Tham dự buổi tọa đàm, về phía Đảng bộ Trường Chính trị Đồng Tháp, có sự tham gia của đ/c Lê Minh Hiếu, Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ Khoa Lý luận cơ sở và Nhà nước pháp luật; đ/c Võ Thị Mỹ Vân, Đảng ủy viên , Bí thư Chi bộ Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu; đ/c Mai Quang Khả, Phó Bí thư Chi bộ Phòng Quản lý đào tạo, nghiên cứu khoa học; đ/c Nguyễn Quốc Trung, Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ Khoa Xây dựng Đảng và tất cả đảng viên thuộc Chi bộ Khoa Xây dựng Đảng.

Về phía Đảng ủy, UBND xã Tân Khánh Đông, có sự tham gia của đ/c Trần Văn Đạt, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Tân Khánh Đông; đ/c Nguyễn Văn Tươi, cán bộ tổ chức – kiểm tra Đảng ủy xã và đại diện các tổ chức chính tr – xã hội xã Tân Khánh Đông. Về phía Ấp Đông Giang, có sự tham gia của đ/c Võ Văn An, Bí thư, Trưởng ấp Đông Giang; đ/c Nguyễn Danh Tài, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Công tác Mặt trận; các đ/c chí Chi ủy viên, đảng viên Chi bộ ấp và 05 Tổ trưởng Tổ Nhân dân tự quản trên địa bàn.

Bằng hình thức tổ chức tọa đàm, các đại biểu tham dự đã trình bày tham luận, trực tiếp hỏi đáp, thảo luận các vấn đề như: Những vấn đề chung về công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Chi bộ; Thực tiễn hoạt động lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Chi bộ bao gồm: lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, lãnh đạo triển khai công tác bầu cử Trưởng ấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, lãnh đạo tổ chức hoạt động của Tổ nhân dân tự quản trên địa bàn, lãnh đạo công tác Phòng, chống dịch Covid – 19…Đặc biệt, trao đổi về những mô hình, cách làm hay, sáng tạo trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Chi bộ, cũng như những giải pháp đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Chi bộ.

Sinh hoạt chuyên đề bằng hình thức Tọa đàm tại cơ sở giúp làm sáng tỏ lý luận và thực tiễn công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Chi bộ ấp Đông Giang, xã Tân Khánh Đông, thành phố Sa Đec, tạo sự gắn kết giữa đảng viên của Chi bộ với địa phương cơ sở. Như đ/c Trần Văn Đạt, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Tân Khánh Đông phát biểu: “Đây thực sự là một hoạt động ý nghĩa, giúp cho Chi bộ ấp Đông Giang nhìn nhận rõ hơn cả về mặt lý luận và thực tiễn trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Chi bộ, từ đó có những giải pháp thực hiện tốt hơn trong thời gian tới. Đồng thời, đây cũng là một cách làm hay, sáng tạo của Chi bộ Khoa Xây dựng Đảng, góp phần đổi mới và nâng cao chất lượng những buổi sinh hoạt chuyên đề trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”./.

Minh Sơn – Chi bộ Khoa Xây dựng Đảng.