Xuất bản thông tin

null Khơi dậy mạnh mẽ khát vọng lập thân, lập nghiệp của thanh niên hiện nay

Tin tức Tin tức - Sự kiện

Khơi dậy mạnh mẽ khát vọng lập thân, lập nghiệp của thanh niên hiện nay

Ths. Lê Minh Sơn 

Khoa Xây dựng Đảng

Thực tiễn cách mạng nước ta cho thấy Thanh niên và tổ chức của mình là Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã có những đóng góp to lớn trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh, một phần lớn là do các thanh niên”[1]. Khi đánh giá về thanh niên, Hồ Chí Minh không chỉ nhìn nhận ở khía cạnh họ chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu dân cư và là lực lượng lao động chủ yếu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, mà còn nhìn nhận, đánh giá về họ một cách đúng đắn, khoa học cả trong hiện tại và tương lai. Đó là lớp người nhanh nhạy trước những biến đổi của xã hội, có khả năng tiếp thu cái mới, hiện đại giàu nghị lực và ước mơ, biết vận dụng những hiểu biết mới vào trong sản xuất để cải tạo và phát triển xã hội. Họ chính là rường cột của nước nhà, là mùa xuân của xã hội, như : Một năm khởi đầu từ mùa xuân/Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ/Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội[2].

Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa cũng đã khẳng định thanh niên có vai trò rất to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc :“Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, một trong những nhân tố quan trọng quyết định tương lai, vận mệnh dân tộc”. “Thanh niên là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội”. Lịch sử của dân tộc và của Đảng ta đã ghi nhận và đánh giá cao các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, như: “Cảm tử để cho Tổ quốc quyết sinh”, “Tòng quân giết giặc lập công” trong kháng chiến chống thực dân Pháp; “Ba sẵn sàng”, “Năm xung phong”  trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ,... Ngày nay, trong công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế, tuổi trẻ cả nước đã và đang tiếp tục phát huy truyền thống quý báu của các thế hệ cha anh, bắt nhịp nhanh với điều kiện mới, có ý chí vươn lên lập thân, lập nghiệp, xung kích, sáng tạo, sẵn sàng có mặt ở mọi nơi khó khăn, gian khổ và sẵn sàng đón nhận nhiệm vụ mới.

Từ thực tiễn có thể thấy rằng, “Khát vọng” của thanh niên luôn mạnh mẽ, hào hùng qua từng thời kỳ lịch sử. Hiện nay, chúng ta đang trong quá trình chung tay dựng xây đất nước phồn vinh, hạnh phúc thì khát vọng ấy càng phải được hun đúc, để thanh niên có thể “Tiên phong – Bản lĩnh – Đoàn kết – Sáng tạo”, góp sức trẻ của mình xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh. Một trong những phong trào khơi dậy mạnh mẽ khát vọng của thanh niên trong công cuộc dựng xây đất nước hiện nay mà Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã phát động và đạt được nhiều dấu ấn quan trọng thời gian qua là phong trào khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. Đồng Tháp tuy là địa phương còn nhiều khó khăn về kinh tế, không thuận lợi về vị trí địa lý với lời nguyền “ khuất nẻo ”, nhưng bằng niềm tin, nghị lực và ý chí của tuổi trẻ, thanh niên đất Sen Hồng đã phát huy được những tiềm năng, lợi thế từ những tài nguyên bản địa như cây xoài, con cá, cây lúa, cây sen, đưa phong trào khởi sự lập nghiệp thành một hoạt động sôi nổi, để lại những dấu ấn đậm nét trong công cuộc xây dựng đất Sen Hồng giàu đẹp.

Năm 2021, mặc dù chịu nhiều tác động của đại dịch Covid 19, nhưng đã có 103 dự án, ý tưởng tham gia Cuộc thi khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp tổ chức. Các ý tưởng, dự án tham gia đa dạng lĩnh vực bao gồm sản xuất chế biến, du lịch, nông nghiệp, dịch vụ, công nghệ thông tin...Phương thức tuyên truyền cũng đã được đổi mới và đa dạng như: xây dựng 02 video clip giới thiệu cuộc thi; phát hành thông cáo báo chí, 04 ấn phẩm infographic; có trên 20 tin bài, bài viết tuyên truyền trên các báo Đồng Tháp, Tiền phong, Thông Tấn xã Việt Nam, Công thông tin điện tử tỉnh, website Trung ương đoàn, Tỉnh đoàn và các Huyện, Thành đoàn, các nền tảng mạng xã hội, ghi hình tuyên truyền, giới thiệu nhiều thanh niên khởi nghiệp đạt nhiều thành tựu trước và sau cuộc thi. Những dự án đạt giải đều là những dự án được chuẩn bị chu đáo, có tính khả thi và phục vụ tốt cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Dự án “Sản xuất dược trà – Khai thác giá trị dược liệu từ nông sản” của Đoàn Thị Hồng Thắm (Đạt giải nhất); Dự án “Sản xuất và kinh doanh cây giống cấy mô” của Nguyễn Phượng Hằng và dự án “Mắm chao cá Mè Vinh” của Trần Thị Kim Ngân (Đạt giải nhì); Dự án “Hệ thống điều khiển và giám sát môi trường tích hợp sóng vô tuyến” của Huỳnh Vân Khoa; dự án “Mô hình trồng nấm hoàng đế (MILKY) bằng rơm khô tại ĐBSCL” của Phạm Thị Phước Vân và dự án “Trà Bouea Macrophylla hỗ trợ điều trị bệnh đái tháo đường” của Thái Thị Diễm Uyên, Mã Phú Cường (Đạt giải ba); Và nhiều dự án đạt giải khuyến khích.

Để khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa khát vọng lập thân, lập nghiệp của thanh niên đất Sen Hồng, thời gian tới Tỉnh đoàn cà các ngành hữu quan cần tập trung thực hiện đồng bộ một số nhiệm vụ cụ thể sau :

Một là, khơi dậy đam mê sáng tạo, khát vọng cống hiến, đạo đức vì cộng đồng và tinh thần doanh nhân cho thanh niên thông qua các hoạt động: diễn đàn thanh niên sáng tạo - khởi nghiệp, tặng những cuốn sách về khởi sự lập nghiệp cho thanh niên, khuyến khích thanh niên mạnh dạn tham gia các dự án khởi nghiệp, định kỳ tổ chức các cuộc thi khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo cho thanh niên, tổ chức các diễn đàn để chia sẻ thông tin về sáng tạo và khởi nghiệp.

Hai là, hướng dẫn thanh niên khởi nghiệp với các hoạt động: đào tạo, hướng dẫn, tư vấn khởi nghiệp; thiết lập website của chương trình để tư vấn trực tuyến cho thanh niên; tiếp tục phát triển và nhân rộng mô hình cà phê khởi nghiệp, câu lạc bộ thanh niên khởi sự lập nghiệp.

Ba là, đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp thông qua việc hỗ trợ, bảo trợ thanh niên vay vốn, xây dựng và phát huy hiệu quả các vườn ươm khởi nghiệp ; tạo dựng hệ sinh thái khởi nghiệp của địa phương, quan tâm hơn nữa việc đồng hành, hỗ trọ các dự án khởi nghiệp của thanh niên trước, trong và sau những cuộc thi.

Tóm lại, thanh niên luôn được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn lực con người. Chăm lo, phát triển thanh niên vừa là mục tiêu, vừa là động lực bảo đảm cho sự ổn định và phát triển vững bền của đất nước. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng và phát triển đất nước, cần phải phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò tiên phong, xung kích, sáng tạo của thanh niên với tư cách là lực lượng xã hội đông đảo, trẻ tuổi, giàu tiềm năng, nhất là khơi dậy khát vọng lập thân, lập nghiệp của thanh tiên, tất cả vì một “khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc”./.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”

2. Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội.

3. Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025

4. “Thư gửi các bạn thanh niên”, ngày 17 tháng 8 năm 1947, nhân dịp Hội nghị Thanh niên Việt Nam.

5. Thư Bác gửi học sinh toàn quốc nhân dịp Tết Nguyên Đán năm 1946

6. Báo cáo số  425-BC/TĐTN-PT ngày 28/12/2021 của BCH tỉnh Đoàn Đồng Tháp về “kết quả Cuộc thi Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Tháp năm 2021”

 

[1]  “Thư gửi các bạn thanh niên”, ngày 17 tháng 8 năm 1947, nhân dịp Hội nghị Thanh niên Việt Nam

[2] Thư Bác gửi học sinh toàn quốc nhân dịp Tết Nguyên Đán năm 1946