Xuất bản thông tin

null Hội thảo khoa học cấp bộ “Phát huy giá trị văn hóa con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo để thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Tháp hiện nay”

Tin tức Tin tức - Sự kiện

Hội thảo khoa học cấp bộ “Phát huy giá trị văn hóa con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo để thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Tháp hiện nay”

Trong khuôn khổ của Diễn đàn địa phương, sáng ngày 22/6/2022, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh ủy Đồng Tháp tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ với chủ đề “Phát huy giá trị văn hóa con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo để thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Tháp hiện nay”. Đồng chí PGS.TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và đồng chí Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp dự và chủ trì Hội thảo.

Đồng chủ trì Hội thảo, có đồng chí TS. Phan Công Khanh, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV; đồng chí TS. Nguyễn Phước Dũng, Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp. Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo các vụ, viện trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Học viện Chính trị khu vực IV; lãnh đạo các trường chính trị khu vực Đồng bằng sông Cửu Long; lãnh đạo các sở, ban, ngành; Thường trực các huyện ủy, thành ủy; lãnh đạo Trung tâm chính trị các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp và cán bộ, giảng viên, học viên Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp.

Quang cảnh Hội thảo

Phát biểu khai mạc và chào mừng Hội thảo, đồng chí Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp trân trọng cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đối với Tỉnh ủy Đồng Tháp nói chung và đặc biệt đối với Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp trong việc nâng cao toàn diện chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, hoàn thiện các tiêu chí trường chính trị chuẩn theo Quy định số 11-QĐ/TW của Ban Bí thư.

Việc xây dựng văn hoá, con người Đồng Tháp được từ lâu đã được các cấp uỷ, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong Tỉnh quan tâm thực hiện. Hiện nay, các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng văn hoá, con người Đồng Tháp đạt nhiều kết quả tích cực. Hệ thống thiết chế văn hoá từng bước được quan tâm đầu tư. Xây dựng môi trường văn hoá được xem trọng. Giá trị văn hoá truyền thống của gia đình được quan tâm gìn giữ, phát huy, với nhiều cách làm thiết thực, hiệu quả. Các hình thức tôn vinh phẩm chất tốt đẹp của con người Đồng Tháp được duy trì, mở rộng, lan toả. Các di sản văn hoá, di tích lịch sử được đầu tư bảo tồn, nghiên cứu, quảng bá; các lễ hội dân gian được phục hồi, quản lý và phát triển.

TS. Nguyễn Phước Dũng, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp phát biểu tại Hội thảo

Nhận thức tầm quan trọng của văn hóa, ngày 31/12/2021 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI đã ban hành Nghị quyết 06-NQ/TU của về xây dựng văn hóa con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo. Đây là Nghị quyết quan trọng, xây dựng nền văn hóa và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo được xem là nhiệm vụ cấp bách, có vị trí, vai trò hết sức quan trọng trong góp phần vào sự phát triển của tỉnh nhà.

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, PGS.TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định: văn hóa có vai trò hết sức quan trọng, là nền tảng tinh thần, là động lực phát triển của xã hội. Thời gian qua, xây dựng văn hoá con người Đồng Tháp được các cấp uỷ, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong Tỉnh quan tâm thực hiện. Nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị và nhân dân về xây dựng, phát triển văn hoá, con người được nâng lên. Các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng văn hoá, con người Đồng Tháp đạt nhiều kết quả tích cực. Hệ thống thiết chế văn hoá từng bước được quan tâm đầu tư. Việc xây dựng môi trường văn hoá được xem trọng. Chính sách về xây dựng đời sống văn hoá bước đầu phát huy tác dụng. Giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của gia đình được quan tâm bảo tồn, phát huy với nhiều mô hình tổ chức, hoạt động thiết thực. Các hình thức tôn vinh phẩm chất tốt đẹp của con người Đồng Tháp được duy trì, lan toả. Các công trình di sản văn hoá được đầu tư xây dựng, nghiên cứu, các lễ hội dân gian được phục hồi, quản lý và phát triển.

Có 37 bài tham luận được gửi tới Hội thảo quan trọng này. Ngoài ra, có 13 ý kiến, tham luận của các đại biểu, nhà khoa học được trình bày tại Hội thảo, trong đó, các đại biểu tập trung phân tích tính cấp thiết; làm rõ 03 thành tố “nghĩa tình, năng động, sáng tạo” của người Đồng Tháp; sự tham gia của các ngành, địa phương thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU; mối quan hệ giữa phát huy giá trị truyền thống nghĩa tình, năng động, sáng tạo của con người Đồng Tháp với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thị trường.

Hội thảo đã góp phần tìm những phát hiện mới, đóng góp vào nhận thức, tư duy mới, các giải pháp trong xây dựng, phát huy giá trị văn hóa con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo để thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Tháp hiện nay và trong tương lai. Hội thảo là diễn đàn khoa học bổ ích, thiết thực; huy động sự tham gia viết bài của đông đảo giảng viên, đảng viên, học viên của Trường Chính trị Đồng Tháp và cán bộ, công chức, viên chức ở các Sở, Ban, Ngành của Tỉnh, của các nhà khoa học trong, ngoài tỉnh. Với sự quan tâm của Tỉnh ủy, sự phối hợp của các Sở, Ban, Ngành của Tỉnh, của các nhà khoa học sẽ cung cấp những thông tin hữu ích và là nguồn tài liệu quan trọng góp phần cho Hội thảo đạt được các yêu cầu đề ra.

Đại biểu tham dự Hội thảo

Hội thảo cũng là cơ hội để Lãnh đạo, các nhà khoa học, giảng viên, học viên và Nhân dân trong tỉnh góp phần phát huy giá trị văn hóa con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo để thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Tháp hiện nay.

Mai Quang Khả