Xuất bản thông tin

null Đại hội Chi bộ Khoa Lý luận cơ sở và Nhà nước pháp luật lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 – 2025 tổ chức thành công tốt đẹp

Tin tức Tin tức - Sự kiện

Đại hội Chi bộ Khoa Lý luận cơ sở và Nhà nước pháp luật lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 – 2025 tổ chức thành công tốt đẹp

 

Lê Thị Thanh Kiều

Khoa Lý luận cơ sở

Trong không khí cùng với cả nước tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025; Căn cứ Công văn số 671-CV/ĐUK ngày 14/4/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối  Các cơ quan tỉnh Đồng Tháp về lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, chi bộ trực thuộc đảng ủy bộ phận, nhiệm kỳ 2022 – 2025; Kế hoạch số 14-KH/ĐU ngày 16/5/2022 của Đảng ủy Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp về tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 – 2025. Ngày 19/7/2022 tại Trường Chính Trị tỉnh Đồng  Tháp, Chi bộ Khoa Lý luận cơ sở và Nhà nước pháp luật đã long trọng tổ chức Đại hội đảng viên lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Đại hội có sự tham dự và chỉ đạo của đại diện Đảng ủy, các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở trường Chính trị, 10 đảng viên đại diện cho sức mạnh, cho trí tuệ của chi bộ khoa Lý luận cơ sở và Nhà nước pháp luật. Sau khi thông qua Báo cáo chính trị của Chi ủy Chi bộ khoa Lý luận cơ sở và Nhà nước pháp luật khoá XII trình Đại hội đảng viên Chi bộ khoa Lý luận cơ sở và Nhà nước pháp luật lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 – 2025 và Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022, các đảng viên đã đóng góp tích cực với hơn 10 lượt ý kiến. Qua hơn 05 giờ làm việc, Đại hội đã thành công tốt đẹp, đại biểu dự Đại hội thống nhất cao ở các nội dung:

Trước hết, Đại hội thống nhất đánh giá những thành công đã đạt được, đồng thời thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại trong nhiệm kỳ thứ XII (2020 – 2022).

Qua đó, thành công đạt được tiêu biểu là chi bộ Khoa Lý luận cơ sở và Nhà nước pháp luật đã lãnh đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội Chi bộ Khoa Lý luận cơ sở và nhà nước pháp luật, nhiệm kỳ 2020 – 2022 đề ra. Việc lãnh đạo hai Khoa thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt được những kết quả thiết thực; giảng viên hai Khoa hoàn thành tốt công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học và học tập nâng cao trình độ. Chi bộ đã triển khai nghiêm túc, kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng. Trong họp lệ nói riêng và công tác đảng nói chung, chi bộ luôn duy trì nền nếp sinh hoạt; giữ gìn kỷ luật, kỷ cương, thực hiện tốt Quy định, điều lệ Đảng. Nhận thức và hành động luôn thể hiện tinh thần tiên phong và nêu cao ý thức, trách nhiệm của đảng viên, giảng viên trường Đảng. Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ qua, dù đã tổ chức thực hiện hình thức sinh hoạt chuyên đề tại cơ sở, nhưng nội dung này diễn ra chưa thường xuyên, một số chỉ tiêu chưa đạt hoặc đạt ở mức chưa cao,…

Hai là, qua Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022, Đại hội thống nhất với những kinh nghiệm Chi ủy chỉ ra để giúp chi ủy mới, chi bộ mới thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo tốt hơn.

Ba là, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chi bộ cần thực hiện trong nhiệm kỳ 2022 - 2025. Qua đó, quán triệt quan điểm để đảng viên dự Đại hội thống nhất trong nhận thức, đồng thuận và đoàn kết trong hành động để cùng nhau phấn đấu thực hiện thắng lợi những chỉ tiêu Đại hội đề ra.

Bốn là, Đại hội đã thống nhất bầu Chi ủy mới gồm 03 đồng chí là lãnh đạo và giảng viên ở cả hai Khoa. Qua đó, đồng chí Lê Minh Hiếu – Đảng ủy viên, Trưởng Khoa Lý luận cơ sở được bầu giữ chức Bí thư chi bộ, đồng chí Nguyễn Quốc Bình – Phó trưởng Khoa Nhà nước và pháp luật được bầu giữ chức Phó Bí thư chi bộ và đồng chí Lê Thị Thanh Kiều – giảng viên Khoa Lý luận cơ sở được bầu là Chi ủy viên.

Năm là, Đại hội đã thông qua Nghị quyết và ra lời kêu gọi toàn thể đảng viên của Chi bộ đoàn kết, nhất trí, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2025 của chi bộ đề ra./.