Xuất bản thông tin

null Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp tổng kết cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, lần thứ hai, năm 2022

Tin tức Tin tức - Sự kiện

Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp tổng kết cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, lần thứ hai, năm 2022

                                    TS. Nguyễn Quốc Trung

                                   Khoa Xây dựng Đảng

Thực hiện Kế hoạch số 762-KH/HVCTQG ngày 25/2/2022 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về việc tổ chức cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, lần thứ hai năm 2022. Đảng ủy, Ban Giám hiệu trường chính trị tỉnh Đồng Tháp đã xây dựng Kế hoạch số 125-KH/TCT ngày 14/4/2022 về tổ chức cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, lần thứ 2, năm 2022, trong phạm vi trường và các lớp đang học tập tại trường.

Sau thời gian xây dựng, triển khai kế hoạch, tổ chức cuộc thi, tổ chức chấm bài dự thi, ngày 31 tháng 8 năm 2022, Đảng ủy, Ban giám hiệu Trường đã tổ chức tổng kết trao giải cho cuộc thi.

       Ban tổ chức cuộc thi chụp ảnh cùng các thí sinh đạt giải

Cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng và tham gia nhiệt tình của cán bộ, đảng viên, giảng viên, viên chức, người lao động và học viên các lớp trung cấp, các lớp phối hợp tại trường. Ban tổ chức cuộc thi đã nhận được tất cả 78 bài viết tham gia dự thi, trong đó, có 38 bài viết thuộc thể loại tạp chí và 40 bài viết thuộc thể loại báo chí. Cán bộ, đảng viên, giảng viên, viên chức, người lao động của trường tham gia 15 bài viết; học viên các lớp: tham gia 63 bài viết.

Kết quả Ban tổ chức cuộc thi đã lựa chọn 01 tập thể và 13 cá nhân có bài viết tham gia có chất lượng để trao giải, trong đó, thể loại tạp chí: có 01 bài viết đạt giải A; 01 bài viết đạt giải B; 05 bài viết đạt giải khuyến khích; thể loại báo chí: có 03 bài viết đạt giải B; 03 bài viết đạt giải khuyến khích.

Đây là lần đầu tiên Trường tổ chức cuộc thi trên cơ sở tham gia cuộc thi do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức, tuy nhiên, có thể khẳng định cuộc thi đã đạt được những thành công:

- Cuộc thi đã có sự tham gia tích cực, nghiêm túc và có trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, giảng viên, viên chức, người lao động của trường và đông đảo học viên của các lớp học, trong đó đặc biệt là sự tham gia của tập thể lớp đã tốt nghiệp và lớp Cao học quản lý kinh tế.

- Học viên các lớp của trường đã tự tin tham gia viết bài tham gia cuộc thi, đây sẽ là tiền đề quan trọng để học viên khi trở về cơ sở, các cơ quan, ban ngành tiếp tục phát huy tinh thần, tích cực tham gia các cuộc thi trong những năm tiếp theo, tạo ra sự lan tỏa tinh thần bảo vệ nền tảng tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, đặc biệt là ở cơ sở.

- Cuộc thi đã tạo được sự lan tỏa rộng rãi, đặc biệt, trong những bài viết tham gia cuộc thi, kể cả hình thức tạp chí hay báo chí thì chủ yếu tập trung vào vấn đề xây là chính, đây là yếu tố cơ bản và tích cực trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng./.