Xuất bản thông tin

null Khai giảng lớp Bồi dưỡng đối tượng 4 – Khóa 2

Tin tức Tin tức - Sự kiện

Khai giảng lớp Bồi dưỡng đối tượng 4 – Khóa 2

 

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2022, sáng ngày 5/9/2022 Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp Trường Chính trị Tỉnh khai giảng lớp Bồi dưỡng đối tượng 4 – Khóa 2.

Tham dự Lễ khai giảng có đồng chí Lê Hồng Tho, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, ThS. Phạm Hồng Hải, Phó Trưởng khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học, Học viện chính trị Khu vực II, Báo cáo viên; ThS Võ Thị Thủy, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp, giảng viên và học viên lớp học.

Lớp Bồi dưỡng đối tượng 4 – Khóa 2 có 80 học viên, đối tượng dự học là các đồng chí thuộc diện Ban thường vụ huyện ủy, thị ủy, thành ủy thuộc tỉnh và tương đương quản lý (đối tượng 4).

 Lễ khai giảng lớp học

Trong chương trình học của lớp từ ngày 5/9/2022-11/9/2022, học viên sẽ được nghe và trao đổi, thảo luận với Báo cáo viên 10 chuyên đề vừa mang tính lý luận vừa mang tính thực tiễn; nghiên cứu thực tế, đối thoại với lãnh đạo tỉnh nhằm trao đổi những khó khăn, những vướng mắc, nhất là những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn công tác ở cơ quan, đơn vị, địa phương và viết bài thu hoạch.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, ThS. Võ Thị Thủy nhấn mạnh: Lớp học sẽ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về lý luận chính trị, về những vấn đề mới trong quan điểm, chủ trương, của Đảng; những vấn đề thực tiễn đang đặt ra đối với công tác lãnh đạo, quản lý, phù hợp với tình hình tỉnh Đồng Tháp. Bên cạnh đó, lớp học cũng giúp các đồng chí học viên nâng cao đạo đức, chính trị, tư tưởng, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ lãnh đạo thuộc diện đối tượng 4.

ThS. Võ Thị Thủy, Phó Hiệu trưởng phát biểu tại Lễ khai giảng

Lãnh đạo nhà trường yêu cầu mỗi cán bộ đảng viên cần phải nêu cao tinh thần gương mẫu trong học tập, rèn luyện, chấp hành đúng nội quy, quy chế nhà trường. Vận dụng sáng tạo những kiến thức đã học vào thực tiễn, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị.

T.H