Xuất bản thông tin

null Khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng, khóa 33

Tin tức Tin tức - Sự kiện

Khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng, khóa 33

 

Sáng ngày 01/11/2022 Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng, khóa 33. Tham dự Lễ Khai giảng có TS. Nguyễn Phước Dũng, TUV, Hiệu trưởng Trường Chính trị Tỉnh; ThS. Phạm Nhật Cường, giảng viên Trường Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, báo cáo viên của lớp và học viên Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng, khóa 33.

TS. Nguyễn Phước Dũng phát biểu tại Lễ Khai giảng

Lớp học có sự tham gia của 72 học viên. Đối tượng dự học là cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo quản lý cấp phòng, quy hoạch lãnh đạo quản lý cấp phòng thuộc các huyện, thành phố và sở, ngành trong tỉnh. Lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng nhằm trang bị những kỹ năng cơ bản về công tác quản lý, điều hành, thực hiện chức năng, nhiệu vụ của lãnh đạo, quản lý cấp phòng góp phần nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong tiến trình cải cách hành chính.

Phát biểu tại Lễ Khai giảng, TS. Nguyễn Phước Dũng yêu cầu trong thời gian học tập, các học viên phát huy tinh thần gương mẫu, chấp hành tốt nội quy, quy chế nhà trường. Lớp học là cơ hội để các đồng chí học viên trau dồi kinh nghiệm, phát huy năng lực của người cán bộ, công chức, viên chức góp phần đưa Tỉnh nhà giữ vững thành công trong cải cách hành chính, phục vụ người dân hiệu quả hơn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của thời đại công nghiệp 4.0. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng./.

T.H