Xuất bản thông tin

null Hội thảo khoa học “Xây dựng phong cách trung thành, sáng tạo, cống hiến vì sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, viên chức, giảng viên trường chính trị khu vực đồng bằng sông Cửu Long”

Tin tức Tin tức - Sự kiện

Hội thảo khoa học “Xây dựng phong cách trung thành, sáng tạo, cống hiến vì sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, viên chức, giảng viên trường chính trị khu vực đồng bằng sông Cửu Long”

 

Sáng ngày 24/11/2022, Vụ Các trường chính trị thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp, các trường chính trị trong Cụm thi đua khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long tổ chức Hội thảo khoa học chủ đề “Xây dựng phong cách trung thành, sáng tạo, cống hiến vì sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, viên chức, giảng viên trường chính trị khu vực đồng bằng sông Cửu Long”.

TS. Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Vụ trưởng Vụ Các trường chính trị
phát biểu tại Hội thảo

Tham dự Hội thảo có TS. Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Vụ trưởng Vụ Các trường chính trị; Đ/c Đinh Văn Năm, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng ban thường trực – Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Tháp; Đ/c Lê Xuân Tạo, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV; Đại diện Ban Giám hiệu 13 trường chính trị khu vực Đồng bằng sông Cửu Long; Đại diện Ban Giám hiệu Trường Đại học Đồng Tháp; Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp; Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp; các nhà khoa học đến từ Vụ Các trường chính trị, Học viện Chính trị khu vực IV, các trường chính trị khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, cùng đại diện lãnh đạo khoa, phòng và giảng viên của Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp.

Đ/c Đinh Văn Năm, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng ban thường trực – Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
phát biểu tại Hội thảo

Thừa ủy quyền của Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp, phát biểu chào mừng Hội thảo, đồng chí Đinh Văn Năm, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng ban thường trực – Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh: Đội ngũ cán bộ, viên chức, giảng viên trường chính trị có vị trí vô cùng quan trọng trong sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị của mỗi địa phương. Hội thảo khoa học chủ đề “Xây dựng phong cách trung thành, sáng tạo, cống hiến vì sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, viên chức, giảng viên trường chính trị khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long” có ý nghĩa đối với các trường chính trị khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói chung và là niềm vinh dự cho tỉnh Đồng Tháp nói riêng trong đó có Trường chính trị Đồng Tháp, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Lãnh đạo Học viện, của Vụ Các trường chính trị đến các trường trong Cụm thi đuaHội thảo có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm góp phần đề xuất các giải pháp giúp xây dựng các trường chính trị khu vực Đồng bằng sông Cửu Long sớm đạt tiêu chí trường chính trị chuẩn. Tạo ra những bước đột phá trong xây dựng phong cách trung thành, sáng tạo, cống hiến vì sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị để các trường chính nói chung và trường Chính trị Đồng Tháp nói riêng, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức sẽ càng vững vàng về bản lĩnh chính trị, tinh thông về phương pháp giảng dạy, gương mẫu về đạo đức góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho địa phương trong thời gian tới.

Chủ trì Hội thảo

Báo cáo đề dẫn Hội thảo, TS. Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Vụ trưởng Vụ Các trường chính trị cho biết: Hội thảo góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các trường chính trị trong Cụm thi đua về ý nghĩa, tầm quan trọng và sự cống hiến vì sự nghiệp đào tạo và nghiên cứu lý luận chính trị. Phân tích những thuận lợi và khó khăn trong xây dựng văn hóa trường Đảng. Qua đó, tìm ra giải pháp thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng phong cách cán bộ trường Đảng trung thành, sáng tạo, cống hiến vì sự nghiệp đào tạo và nghiên cứu lý luận chính trị” giai đoạn 2021 – 2025 do Học viện Chính trị quốc gia Hồ chí Minh phát động.

Xây dựng phong cách trung thành, sáng tạo, cống hiến vì sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị sẽ tạo bước đột phá để các trường chính trị nói chung và các trường chính trị Đồng bằng sông Cửu Long nói riêng vững vàng về bản lĩnh chính trị, tinh thông về phương pháp giảng dạy, gương mẫu về đạo đức góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Quyết tâm xây dựng trường chính trị chuẩn theo Quy định số 11-QĐ/TW, ngày 19/5/2021, của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII. Công nhận trường chính trị đạt chuẩn cũng chính là chứng nhận năng lực, định hướng phát triển, chứng nhận về thực thi nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước giao.

TS.Nguyễn Phước Dũng, TUV, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp, Cụm trưởng phát biểu tại Hội thảo

Tại Hội thảo, các nhà khoa học đã tập trung thảo luận các vấn đề:

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, viên chức, giảng viên trường chính trị khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

- Phát huy vai trò của của Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh; sự phối hợp đồng bộ, có hiệu quả của các cấp, các ngành trong việc ban hành cơ chế, tạo môi trường làm việc tốt nhất để cán bộ, giảng viên có đủ điều kiện làm việc với phong cách trung thành, sáng tạo, cống hiến vì sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị.

Thảo luận tại Hội thảo

Kết luận Hội thảo, TS. Nguyễn Phước Dũng khẳng định: Hội thảo đã nhận được hơn 47 bài tham luận của các nhà khoa học từ các trường chính trị trong khu vực. Hội thảo đã tập hợp được nhiều ý kiến tham vấn, đề xuất những giải pháp có tính khả thi, góp phần xây dựng phong cách trung thành, sáng tạo, cống hiến vì sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, viên chức, giảng viên trường chính trị khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long.

Hội thảo khoa học kết thúc vào sáng cùng ngày./.

Một số hình ảnh tại Hội thảo

Quang cảnh Hội thảo

Đại biểu thảo luận tại Hội thảo

Đại biểu thảo luận tại Hội thảo

Đại biểu thảo luận tại Hội thảo

Đại biểu thảo luận tại Hội thảo

Đại biểu thảo luận tại Hội thảo

Đại biểu thảo luận tại Hội thảo

Đại biểu thảo luận tại Hội thảo

 

 

T.H