Xuất bản thông tin

null Hội nghị công bố quyết định của Ban tổ chức Tỉnh ủy về biệt phái Viên chức

Tin tức Tin tức - Sự kiện

Hội nghị công bố quyết định của Ban tổ chức Tỉnh ủy về biệt phái Viên chức

Chiều ngày 28 tháng 11 năm 2022, tại Văn phòng Huyện ủy Lai Vung, Trường Chính trị Tỉnh phối hợp Huyện ủy Lai Vung tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban tổ chức Tỉnh ủy về biệt phái Viên chức và quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm viên chức biệt phái của Ban Thường vụ Huyện ủy Lai Vung.

Đến dự Hội nghị, về phía Trường Chính trị Tỉnh: có Đồng chí Nguyễn Phước Dũng, TUV, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; đồng chí Nguyễn Quốc Trung, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng khoa Xây dựng Đảng; đồng chí Lê Minh Hiếu, Đảng ủy viên, Trưởng khoa Lý luận cơ sở; đồng chí Võ Văn Quân, ĐUV, Phó Trưởng phòng Tổ chức, hành chính, thông tin tư liệu; đồng chí Lê Thị Thanh Kiều, Giảng viên Khoa Lý luận cơ sở (Viên chức biệt phái)

Về phía Huyện ủy Lai Vung: có Đồng chí Võ Hoàng Cương, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hồi đồng nhân dân huyện; đồng chí Trần Văn Bé Ba, UVBTV Huyện ủy, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Hữu Được, UVBTV Huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm chính trị huyện; các đồng chí đại diện Văn phòng Huyện ủy, các ban giúp việc Huyện ủy, Trung tâm chính trị huyện.

Tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Quân, đại diện Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin tư liệu Trường Chính trị Tỉnh thừa ủy quyền của Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố Quyết định của Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy về biệt phái viên chức. Đồng chí Trần Văn Bé Ba, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy thông qua quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy Lai Vung về tiếp nhận, bổ nhiệm viên chức biệt phái đối với đồng chí Lê Thị Thanh Kiều, Giảng viên Khoa Lý luận cơ sở Trường Chính trị tỉnh đến công tác tại Trung tâm Chính trị huyện, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm.

Phát biểu nhận nhiệm vụ đồng chí Lê Thị Thanh Kiều bày tỏ sự tin tưởng của lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh và Ban Thường vụ Huyện ủy Lai Vung đã xem xét tạo điều kiện cho bản thân được tiếp cận với công tác thực tiễn ở địa phương, phục vụ quá trình giảng dạy cũng như trong thời gian công tác tại Trung tâm chính trị huyện Lai Vung; bản thân xin hứa với lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh và Ban Thường vụ Huyện ủy Lai Vung luôn đoàn kết, giữ vững lập trường tư tưởng, đạo đức, tác phong, cùng với Giám đốc và các đồng chí ở Trung tâm chính trị huyện tham mưu tốt cho Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy và Ban Tuyên giáo Huyện ủy thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo Quy định số 208-QĐ/TW của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của trung tâm chính trị cấp huyện.

Đồng chí Nguyễn Phước Dũng thay mặt trường Chính trị thông tin với Huyện ủy Lai Vung, đồng chí Lê Thị Thanh Kiều, Giảng viên Khoa Lý luận cơ sở có kinh nghiệm trong quá trình giảng dạy, là giảng viên dạy giỏi cấp Học viện; được lãnh đạo Trường quan tâm, quy hoạch vào vị trí lãnh đạo khoa nhiệm kỳ 2020-2025. Trường cũng đã xây dựng Đề án cử giảng viên đi biệt phái có kỳ hạn tại cơ sở và trình với Thường trực Tỉnh ủy để xem xét phê duyệt và tiếp tục cử nhiều đồng chí khác biệt phái đi cơ sở trong thời gian tới. Do đó mong muốn Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm và tạo điều điều kiện để đồng chí Kiều tham gia giảng dạy khi có lịch phân công của Trường, nghiên cứu khoa học, đặc biệt thực hiện đề tài khoa học cấp cơ sở về xây dựng Trung tâm Chính trị cấp huyện. Về phía đồng chí Kiều cần chấp hành quy chế làm việc của Huyện ủy, Trung tâm chính trị huyện, nghiên cứu tham mưu lãnh đạo huyện thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Đồng thời cũng thường xuyên báo cáo, thông tin về lãnh đạo Trường nắm những khó khăn, thuận lợi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Võ Hoàng Cương, TUV, Bí thư Huyện ủy thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy cảm ơn đồng chí Nguyễn Phước Dũng đã quan tâm cùng với Huyện ủy Lai Vung tháo gỡ khó khăn về nhân sự Trung tâm chính trị huyện (khuyết Phó Giám đốc Trung tâm trong thời gian qua) đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện cùng với Trung tâm tham mưu thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong thời gian tới. Về phía huyện sẽ luôn tạo điều kiện cho đồng chí Kiều vừa tham gia công tác tại huyện vừa tham gia giảng dạy, nghiên cứu khoa học; trong quá trình công tác tại huyện nếu đồng chí Kiều có tiêu chuẩn, đủ điều kiện Huyện ủy sẵn sàng đưa vào quy hoạch các chức danh, cũng mong muốn giảng viên Trường Chính trị tỉnh sẽ đóng góp nhiều cho địa phương hơn, không khép kín trong phạm vi huyện đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Võ Văn Quân