Xuất bản thông tin

null Phát huy vai trò nhân dân trong duy trì và nâng chất tiêu chí xã nông thôn mới tại xã Tân Công Chí, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp

Tin tức Tin tức - Sự kiện

Phát huy vai trò nhân dân trong duy trì và nâng chất tiêu chí xã nông thôn mới tại xã Tân Công Chí, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp

ThS. Lê Thị Thanh Kiều

Khoa Lý luận cơ sở

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng và nhà nước nhằm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp hiện đại. Đối với tỉnh Đồng Tháp, đến cuối tháng 7/2022 đã có 103 xã được công nhận hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới và đạt chuẩn, đồng thời hướng đến xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu theo quyết định 1287-QĐ/UBND-HC ngày 22/10/2018 về việc ban hành bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2018 – 2020.

Xã Tân Công Chí, huyện Tân Hồng có diện tích tự nhiên 51,88 km², bao gồm 06 ấp và 03 cụm, 05 tuyến dân cư. Về địa giới, phía Đông giáp xã Tân Thành B và xã Tân Phước, phía Nam giáp xã An Phước, phía Tây giáp thành phố Hồng Ngự, phía Bắc giáp thị trấn Sa Rài và xã Bình Phú. Đến cuối năm 2021 dân số của xã là 12.281 người/2362 hộ với 75 tổ Nhân dân tự quản. Nông nghiệp (trồng lúa, chăn nuôi bò và nuôi cá tra) là kinh tế chủ yếu của xã. Tân Công Chí được công nhận hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo quyết định số 176/QĐ-UBND.HC, ngày 05/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

Thực hiện theo chủ trương chung, xã Tân Công Chí đã duy trì, nâng chất các tiêu chí đạt được và hướng đến xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Quá trình đó đòi hỏi phải có sự phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, sức mạnh của Nhân dân với vai trò chủ thể - là lực lượng thực hiện và cũng chính là người thụ hưởng thành quả. Thực tế hóa quan điểm “đem tài dân, của dân, sức dân để làm lợi cho dân” theo tư tưởng Hồ Chí Minh cũng như phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng là một trong những nguyên nhân giúp địa phương hoàn thành nhiệm vụ duy trì và nâng chất tiêu chí xã nông thôn mới từ 2019 đến nay.

Để thực hiện có hiệu quả việc duy trì và nâng chất các tiêu chí, Đảng ủy xã Tân Công Chí chỉ đạo, quán triệt thống nhất tư tưởng và hành động. Cụ thể như: Ban hành chủ trương chỉ đạo thực hiện các chương trình, chính sách về duy trì các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trong Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; Ban hành kế hoạch hướng dẫn và tổ chức thực hiện duy trì, nâng chất các tiêu chí; Đẩy mạnh truyền thông, phối hợp giữa Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Trong đó chú trọng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất, đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn và tham gia giám sát, thực hiện chế độ dân chủ theo quy định; Phát huy vai trò của Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên cơ sở Ban Chỉ đạo giai đoạn 2016 – 2020; Phát huy sức mạnh nội lực của địa phương để cùng nhau “chung sức xây dựng nông thôn mới” qua các phong trào thi đua yêu nước, biểu dương khen thưởng, khuyến khích sự đồng lòng, chung sức trong toàn thể đảng viên và Nhân dân. Vì vậy, từ năm 2019 đến nay, phát huy vai trò nhân dân để duy trì, nâng chất xã nông thôn mới ở Tân Công Chí đạt nhiều thành tựu:

Thứ nhất, nhân dân xã Tân Công Chí chung sức đóng góp để xây dựng hạ tầng, giao thông nông thôn khang trang như hiến đất làm đường, đóng góp ngày công lao động, đóng góp tiền, của,… Qua đó, xã Tân Công Chí tiếp tục duy trì các trục đường được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, bảo đảm ô tô đi lại thuận tiện. Trong nâng chất tiêu chí, chỉ riêng năm 2021, xã tiến hành nâng cấp đường và cống thoát nước khu dân cư với chiều dài 1.386,7 mét, kinh phí 4.595.056.000 đồng. Xây dựng cơ sở hạ tầng Tiểu dự án VnSAT nâng cấp đoạn đường giao thông của xã Tân Công Chí - thị trấn Sa Rài, tổng mức đầu tư 14.817.360.000 đồng. Nâng cấp đường đan dân cư bờ Đông kênh Thống Nhất, dài 225,95 mét, mức đầu tư 298.996.000 đồng. Nâng cấp nhựa đoạn đường cuối khu dân cư kho Gáo Lòng đến cầu Sa Rài dài 480 mét, tổng mức đầu tư 987.267.000 đồng. … Nhìn chung, nhân dân tích cực đóng góp về vật chất với số tiền năm 2019 tương đương 1.371.000.000 đ; năm 2020 tương đương 1.073.000.000đ; năm 2021 tương đương 653.500.000đ.

Thứ hai, nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, ổn định nhà ở, giảm nghèo bền vững. Theo đó, qua quá trình thực hiện duy trì và nâng chất tiêu chí, “mức thu nhập bình quân năm 2021 đạt hơn 50.166.000 đồng/ người/ năm”. Địa phương đang phấn đấu để đạt chuẩn nâng cao khoảng 54.000.000 đồng/ người/ năm. Việc ổn định về nhà ở được đẩy mạnh thực hiện bằng nhiều chương trình của Nhà nước và việc xã hội hóa nhằm xây dựng nhà ở đạt chuẩn. Đến cuối tháng 11/2021 có 2.122/2832 (74,9%) căn nhà đạt tiêu chuẩn của Bộ xây dựng. Ngoài ra, tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể: năm 2019 số hộ nghèo là 110/3.206 hộ (chiếm tỷ lệ 2.43%), đến năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo là 88/3.206 hộ (giảm còn 2,07%). Xã đang rà soát để phấn đấu tiếp tục giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 2% theo chuẩn của xã nông thôn mới nâng cao.

Thứ ba, nhân dân thực hiện duy trì, nâng chất tiêu chí giáo dục, văn hóa, y tế, góp phần phát triển đời sống tinh thần. Trong đó, tiêu biểu nhất là duy trì và nâng chất tiêu chí y tế. Đến cuối năm 2021, xã Tân Công Chí cơ bản đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao gồm: 7.545/8.405 người dân tham gia bảo hiểm y tế (chiếm 89.77%), giảm tỷ lệ trẻ em bị suy dinh dưỡng thể thấp còi (hiện còn 187/989 trẻ, chiếm 18,09%); tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế là 8.340/8.395 người (99,34%), duy trì tốt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã,…

Ngoài ra, xã Tân Công Chí thực hiện đồng bộ các giải pháp để nhân dân duy trì, nâng chất tiêu chí môi trường, an ninh trật tự đảm bảo môi trường sống xanh, sạch đẹp và an toàn. Địa phương thông qua nhiều biện pháp như tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh xã, lồng ghép vào các cuộc họp dân hoặc qua vận động nhân dân làm hàng rào, cổng …. để tạo mỹ quan nông thôn. Đến cuối năm 2021, 6/6 tuyến đường trên địa bàn xã tiếp tục đạt tiêu chuẩn sáng xanh - sạch - đẹp và cảnh quan “xanh - sạch - đẹp” và bảo đảm “3 sạch”. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các giải pháp về bảo vệ môi trường, vận động người dân tham gia thu gom rác thải, qua đó 2.677/2.832 hộ tham gia (đạt 94, 52%). 100% nhân dân trên địa bàn xã được sử dụng nước sạch theo tiêu chuẩn nước của Bộ Y tế. Tỷ lệ các hộ gia đình tham gia giữ gìn an ninh trật tự và tham gia vào mô hình tổ nhân dân tự quản đạt cao: 2.832 hộ (100%). Địa phương được công nhận đạt “an toàn về an ninh, trật tự xã hội và đảm bảo bình yên”.

Tựu trung lại, trong điều kiện khó khăn chung của dịch bệnh Covid 19, nhưng xã Tân Công Chí đã hoàn thành nhiệm vụ duy trì và nâng chất tiêu chí xã nông thôn mới, nguyên nhân cơ bản là địa phương có biện pháp hiệu quả khi tập trung vào những tiêu chí khó duy trì và chưa đạt của nông thôn mới nâng cao. Trong đó, tiêu biểu như đẩy mạnh phát huy nội lực, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân để giảm nghèo bền vững.

Xây dựng nông thôn mới là quá trình có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết, do đó, khi đạt được các tiêu chí, việc duy trì và nâng chất tiêu chí là tất yếu nhằm không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Đây cũng chính là nhiệm vụ chính trị cao cả mà Đảng bộ và nhân dân xã Tân Công Chí nói riêng, của Đảng và nhân dân ta nói chung đang phấn đấu thực hiện để xây thành công xã hội chủ nghĩa “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”./

Tài liệu tham khảo

1. Hồ Chí Minh (2011): Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, tập 5.

 2. Đảng Cộng sản Việt Nam (2021): Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb Chính trị quốc gia – Sự thật, Hà Nội, tập 1.

3. UBND tỉnh Đồng Tháp (2018): Quyết định 1287-QĐ/UBND-HC ngày 22/10/2018 về việc ban hành bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2018 – 2020.

4. UBND xã Tân Công Chí (2021): Báo cáo số 359/BC-NTM của UBND xã Tân Công Chí ngày 26/11/2021, Báo cáo kết quả duy trì và nâng chất 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới năm 2021 và Kế hoạch năm 2022.