Xuất bản thông tin

null ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG ĐẢNG VỀ ĐẠO ĐỨC NHẰM NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP CHO ĐỘI NGŨ ĐẢNG VIÊN

Chi bộ Chi bộ

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG ĐẢNG VỀ ĐẠO ĐỨC NHẰM NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP CHO ĐỘI NGŨ ĐẢNG VIÊN

                                                                Bùi Văn De

Chi bộ Khoa Xây dựng Đảng

 (Bài viết tham luận Đại hội Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2020-2025)

Kính thưa Đại hội!

Công tác xây dựng đảng luôn là nhiệm vụ then chốt của Đảng, trong đó xây dựng đảng về đạo đức là nội dung không thể thiếu của công tác xây dựng đảng. Trong tình hình hiện nay, tăng cường xây dựng đảng về đạo đức có ý nghĩa quan trọng đối với mọi tổ chức đảng và đảng viên. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Trường chính trị đã quyết tâm đổi mới trong công tác xây dựng đảng, trong đó chú trọng đến nội dung xây dựng đảng về đạo đức để không ngừng nâng cao đạo đức nghề nghiệp cho từng cán bộ, đảng viên.

Đảng ủy nhà Trường luôn đề cao rèn luyện đạo đức cho đảng viên qua thực hiện lời dạy của Bác về mối quan hệ giữa đức và tài. Theo Bác “đức phải có trước tài”, đức là “nền tảng”, là “cái gốc” của người giáo viên, “Có chuyên môn mà không có chính trị giỏi thì dù học giỏi mấy dạy trẻ con cũng hỏng. Chính trị là linh hồn, chuyên môn là cái xác. Có chuyên môn mà không có chính trị thì chỉ còn cái xác không hồn. Phải có chính trị trước rồi có chuyên môn”.

Toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ luôn có ý thức đề cao đạo đức nghề nghiệp. Thể hiện qua sự tin tưởng tuyệt đối vào Đảng và chế độ, hết lòng phục vụ cho sự nghiệp trồng người, có tinh thần đoàn kết, giúp nhau cùng tiến bộ. Luôn trau dồi đạo đức của bản thân, không tham lam của công, không sa ngã trước cám dỗ, giữ được sự trong sáng của người thầy.

Đảng ủy luôn quan tâm nhắc nhở kịp thời những biểu hiện lệch lạc về chuẩn mực đạo đức của đảng viên, đặc biệt là giảng viên. Thường xuyên nắm bắt đánh giá đảng viên qua các kênh thông tin như:  lấy ý kiến học viên trên lớp bằng phiếu đánh giá giảng viên, qua trao đổi ý kiến với học viên, qua phản ánh của người học, qua kiểm điểm, đánh giá đảng viên hàng năm.

Để tiếp tục lãnh đạo công tác xây dựng đảng về đạo đức nhằm bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp cho  đảng viên, Đảng ủy cần xác định những nội dung trọng tâm của đạo đức người thầy để bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên, có thể tập trung vào các nội dung sau:

Thứ nhất, nâng cao hình ảnh người thầy để trở thành tấm gương cán bộ, công chức, viên chức mẫu mực cho học viên noi theo. Vì thầy tốt thì ảnh hưởng tốt, thầy xấu thì ảnh hưởng xấu; một tấm gương sáng của người thầy sẽ có cả một thế hệ noi theo, ngược lại một hành vi xấu của người thầy có thể làm tổn thương, làm mất niềm tin cả một lớp người. Chủ tịch Hồ Chí Minh thường dặn dò, các thầy, cô giáo không được đánh mất phẩm chất của mình, dù hoàn cảnh nào cũng phải là tấm gương cho học sinh noi theo, tránh thái độ thờ ơ đối với xã hội, xa rời đời sống thực tế, lười biếng trong học tập và nâng cao trình độ; thái độ kèn cựa địa vị, xem nhẹ công việc của mình, thiếu tinh thần xây dựng tập thể. Học tập lời dạy của Bác, Đảng ủy cần thường xuyên tiến hành công tác tư tưởng để tác động, nhắc nhở đội ngũ đảng viên nhớ rằng mình là tấm gương cho nhiều cán bộ, công chức, viên chức trong toàn tỉnh noi theo.

Thứ hai, thường xuyên vun đắp và nuôi dưỡng lòng nhiệt thành, tâm huyết đối với nghề dạy học chính trị cho đội ngũ đảng viên. Mỗi đảng viên ra sức rèn luyện học tập, nâng cao bản lĩnh chính trị, nuôi dưỡng ước mơ, lòng yêu nghề. Có yêu nghề, có tâm huyết với nghề giáo, có ý thức giữ gìn danh dự, lương tâm nhà giáo; có tinh thần đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ đồng nghiệp trong cuộc sống và trong công tác; có lòng nhân ái, bao dung, độ lượng, đối xử hoà nhã với người học, đồng nghiệp; sẵn sàng giúp đỡ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người học, đồng nghiệp và cộng đồng. Có yêu nghề thì người thầy mới toàn tâm, toàn ý với người học và nghề dạy học. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng quyết tâm dạy thật tốt, có ý chí quyết tâm phấn đấu vươn lên, miệt mài với từng bài giảng, thường xuyên đúc rút kinh nghiệm và vận dụng sáng tạo trong hoạt động sư phạm. Lòng nhiệt huyết của người thầy sẽ truyền cảm hứng làm việc cho người học. Bí thư tỉnh ủy Lê Minh Hoan từng chia s: “Thầy giáo là người thp lên ngọn lửa và truyền ngọn lửa đó làm bùng cháy khát vọng của những thế hệ học sinh”.

Thứ ba, mỗi đảng viên phải lấy liêm, chính làm tiêu chuẩn của nghề nghiệp. Một khi có liêm, chính, bản thân từng đảng viên sẽ mạnh dạn đấu tranh loại bỏ cái xấu, cái không đúng đắn trong thực hiện nhiệm vụ, ra sức bảo vệ cái hay, lẽ phải của mình và đồng nghiệp. Đặt giá trị liêm, chính lên trên sẽ giúp đảng viên có bản lĩnh vượt qua mọi cám dỗ, chống lại những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong tư tưởng của từng người.

Để thực hiện có hiệu quả các nội dung trên, trước tiên Đảng ủy phải là cơ quan lãnh đạo gương mẫu của toàn đảng bộ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện rèn luyện đạo đức người thầy. Mỗi đảng viên chúng ta cần luôn có ý thức rèn đức - luyện tài, tự tu dưỡng, trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng, yêu nghề - yêu người, nâng cao năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của cách mạng. Đồng thời, kiên quyết đấu tranh loại bỏ những hiện tượng tiêu cực, sai trái trong giáo dục. Tự mình phấn đấu trở thành người nhà giáo tốt, thực sự là hình mẫu cho người học, để nghề dạy học xứng đáng là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý mà Bác Hồ đã dành tặng.