Xuất bản thông tin

null Trường chính trị đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2023

Tin tức Tin tức - Sự kiện

Trường chính trị đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2023

Chiều 13/3/2023, Sở Khoa học và Công nghệ đã chủ trì tổ chức họp Hội đồng tư vấn đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2023 của Trường Chính trị Tỉnh. Tham dự cuộc họp có ThS. Trần Thanh Liêm, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Chủ trì; ThS. Nguyễn Thị Hiền, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; TS. Nguyễn Văn Định, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Huỳnh Thị Tuyết Vui, Phó Giám đốc Sở Tài chính; đại diện lãnh đạo Trung tâm Chính trị thành phố Sa Đéc, thành phố Cao Lãnh và huyện Lấp Vò. Về phía Trường Chính trị, TS. Nguyễn Phước Dũng, Hiệu trưởng, đại diện đơn vị đề xuất tham dự cùng các giảng viên của nhà trường.

 

Tại phiên họp, ThS. Nguyễn Thanh Tuấn, Giảng viên Khoa Nhà nước và Pháp luật, Chủ nhiệm đề xuất nhiệm vụ “Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng tại Trung tâm chính trị cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp” đã giải trình tính cấp thiết của đề tài, mục tiêu và nội dung chủ yếu của nhiệm vụ. Đề xuất nhận được những ý kiến đóng góp phản biện từ TS. Đặng Trường Khắc Tâm (Học viện Chính trị khu vực II), TS. Lê Ngọc Triết (Đại học Cần Thơ), Ths. Nguyễn Phi Đa (Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp) và một số thành viên tham gia hội đồng.

 

Sau hơn 02 năm triển khai thực hiện Quy định số 208-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương ngày 08/11/2019 “Về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trung tâm chính trị cấp huyện”, bên cạnh những thành tựu đạt được, các Trung tâm chính trị trên địa bàn Tỉnh vẫn còn một số khó khăn, hạn chế nhất định như: tổ chức biên chế của Trung tâm chưa bảo đảm theo Quy định số 208-QĐ/TW; chất lượng hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng nhìn chung chưa cao; nội dung một số chương trình còn nặng về lý luận, nhẹ về thực tiễn, chưa giúp cán bộ, đảng viên có thể xử lý các tình huống cụ thể đang diễn ra ở cơ sở; chất lượng đội ngũ giảng viên chuyên trách còn một số hạn chế… Xuất phát từ thực tiễn trên, Trường Chính trị Tỉnh cho rằng cần thiết phải có một nghiên cứu tổng quan nhằm đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của các Trung tâm chính trị cấp huyện hiện nay; từ đó, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng tại các Trung tâm chính trị cấp huyện ở tỉnh Đồng Tháp trong thời gian sắp tới.

Kết thúc phiên họp, các thành viên Hội đồng đã biểu quyết 09/09 ý kiến thống nhất đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Trường Chính trị Tỉnh; đồng thời, kiến nghị với Chủ nhiệm đề tài điều chỉnh một số nội dung để đề tài có tính khả thi, hiệu quả hơn khi triển khai thực hiện.

Đông Khuê