Xuất bản thông tin

null Trường chính trị tổ chức Hội thảo khoa học về Thực trạng tổ chức và hoạt động của mô hình Tổ Nhân dân tự quản

Tin tức Tin tức - Sự kiện

Trường chính trị tổ chức Hội thảo khoa học về Thực trạng tổ chức và hoạt động của mô hình Tổ Nhân dân tự quản

Thực hiện Hợp đồng số 924/2022/HĐ-SKHCN ngày 27/5/2022 về thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở giữa Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Tháp với Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp về đề tài “Hoàn thiện và phát triển mô hình Tổ Nhân dân tự quản gắn với phát huy quyền con người, quyền công dân trên địa bàn các huyện, thành phố biên giới của tỉnh Đồng Tháp”, sáng 21/3/2023, tại Trung tâm Chính trị thành phố Hồng Ngự, Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội thảo khoa học lần 1 để lấy ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, lãnh đạo địa phương và Ban quản lý Tổ Nhân dân tự quản đối với chuyên đề: “Thực trạng tổ chức và hoạt động của Tổ Nhân dân tự quản gắn với thúc đẩy, phát huy quyền con người, quyền công dân trên địa bàn các huyện, thành phố biên giới của tỉnh Đồng Tháp”.

Tham dự Hội thảo khoa học có sự tham dự của đồng chí TS. Võ Thị Tuyết Hoa, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp, Chủ nhiệm đề tài, Chủ trì Hội thảo; đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Mai, Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp; đồng chí Trần Việt Hồng, Thành uỷ viên, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp cùng đại diện Lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Công an cấp xã, Ban quản lý Tổ Nhân dân tự quản trên địa bàn huyện Tân Hồng, huyện Hồng Ngự, thành phố Hồng Ngự cùng các giảng viên Trường Chính trị Tỉnh.

TS. Võ Thị Tuyết Hoa, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp, Chủ nhiệm đề tài, Chủ trì Hội thảo

Tại Hội thảo, các đại biểu lần lượt được nghe phát biểu tham luận từ một số đơn vị cũng như thảo luận, phát biểu ý kiến. Phần lớn các đại biểu tham dự Hội thảo đều thống nhất cao ý nghĩa, sự cần thiết thực hiện đề tài khoa học về Tổ Nhân dân tự quản, báo cáo thực trạng về tổ chức và hoạt động của Tổ Nhân dân tự quản gắn với thúc đẩy, phát huy quyền con người, quyền công dân trên địa bàn các huyện, thành phố biên giới của tỉnh Đồng Tháp do nhóm nghiên cứu biên soạn. Đồng thời, các đại biểu cũng có nhiều ý kiến quan trọng tập trung làm rõ những vấn đề có liên quan đến tổ chức, kinh phí, lĩnh vực hoạt động, đặc thù của Tổ Nhân dân tự quản trên địa bàn huyện Tân Hồng, huyện Hồng Ngự và thành phố Hồng Ngự so với các Tổ Nhân dân tự quản ở các địa phương khác trên địa bàn Tỉnh.

Kết quả tham luận, thảo luận tại Hội thảo là một kênh thông tin quan trọng giúp cho nhóm nghiên cứu hoàn thiện báo cáo chuyên đề thực trạng về Tổ Nhân dân tự quản và đề xuất, kiến nghị giải pháp trong thời gian tới.

Một số hình ảnh tại Hội thảo

 

Đông Khuê