Xuất bản thông tin

null Hội nghị triển công tác phối hợp Thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW năm 2023 của Học viện Chính trị khu vực IV

Tin tức Tin tức - Sự kiện

Hội nghị triển công tác phối hợp Thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW năm 2023 của Học viện Chính trị khu vực IV

                                                                

Ngày 12 tháng 4 năm 2023, Học viện Chính trị khu vực IV đã tổ chức hội nghị triển khai công tác phối hợp thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” giữa Học viện Chính trị khu vực IV với Ban Tuyên giáo các tỉnh, Thành uỷ khu vực Tây Nam Bộ và trường Chính trị các Tỉnh, Thành phố khu vực Tây Nam Bộ.

Đánh giá kết quả thực hiện việc phối hợp thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW giữa Học viện Chính trị khu vực IV với Ban Tuyên giáo các tỉnh, Thành uỷ khu vực Tây Nam Bộ và trường chính trị các Tỉnh, Thành phố khu vực Tây Nam Bộ, TS. Phan Công Khanh, giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV nhấn mạnh: công tác phối hợp giữa Học viện khu vực IV với Ban Tuyên giáo các Tỉnh, Thành uỷ khu vực Tây Nam Bộ và trường Chính trị các Tỉnh, Thành phố khu vực Tây Nam Bộ trong thời gian qua để thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW đã đạt những kết quả hết sức thiết thực và có hiệu quả, nhiều kết quả đã đạt được trên các lĩnh vực của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng, như: phối hợp bồi dưỡng kỹ năng viết tin, bài bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; phối hợp tổ chức và tham gia thực hiện cuộc thi viết chính luận; công tác phối hợp nghiên cứu khoa học, xuất bản các tác phẩm liên quan đến công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng,…Ngoài những kết quả đạt được, TS. Phan Công Khanh cũng thẳn thắng và nghiêm túc nhìn nhận những tồn tại, hạn chế trong công tác phối hợp giữa Học viện khu vực IV với Ban Tuyên giáo các Tỉnh, Thành uỷ khu vực Tây Nam Bộ và trường Chính trị các Tỉnh, Thành phố khu vực Tây Nam Bộ. Trên cơ sở những thành tựu và hạn chế trong việc phối hợp thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, TS. Phan Công Khanh cũng gợi ý những biện pháp cơ bản để đảm bảo cơ chế phối hợp giữa các đơn vị tốt hơn trong thời gian tới.

Tham gia ý kiến tại hội nghị  đại diện Ban Tuyên giáo các Tỉnh, Thành uỷ khu vực Tây Nam Bộ và trường Chính trị các Tỉnh, Thành phố khu vực Tây Nam Bộ đã thống nhất cao đánh giá của Học viện khu vực IV về sự phối hợp của các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng trong thời gian qua. Đồng thời, các đại biểu cũng đề xuất nhiều ý kiến cần tiếp tục phối hợp thực hiện trong thời gian tới: tiếp tục tập huấn về kỹ năng viết bài chính luận; tổ chức hoạt động hội thảo, tọa đàm về các vấn đề liên quan đến công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng; luân phiên tổ chức sơ kết hoạt động giữa các đơn vị; chia sẻ thông tin,…

Kết luận hội nghị, TS. Phan Công Khanh, giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV, khẳng định hội nghị đã đạt được một số kết quả tích cực và có ý nghĩa:

Thứ nhất, hội nghị đã chính thức đưa trường Chính trị trở thành một trong 3 đơn vị trong qui chế phối hợp thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW.

Thứ hai, hội nghị đã đạt được sự thống nhất cao về quan điểm, chủ trương, nhận thức và hình thức phối hợp trong thực tổ chức xây dựng qui chế và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW.

Thứ ba, hội nghị đã thống nhất chủ trương về việc luận phiên tổ chức sơ kết việc phối hợp thực hiện nghị quyết số 35-NQ/TW (năm 2024, trường Chính trị Bến Tre sẽ là đơn vị chủ nhà tổ chức hội nghị).

Thứ tư, hội nghị đã thống nhất tăng cường kết nối, chia sẻ thông tin giữa các bộ phận, giữa các đơn vị trong phối hợp tổ chức thực hiện.

  TS. Nguyễn Quốc Trung

         Khoa Xây dựng Đảng