Xuất bản thông tin

null Chi bộ Khoa Lý luận cơ sở và Nhà nước pháp luật kết nạp đảng viên mới

Tin tức Tin tức - Sự kiện

Chi bộ Khoa Lý luận cơ sở và Nhà nước pháp luật kết nạp đảng viên mới

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ khoa Lý luận cơ sở và Nhà nước pháp luật về công tác phát triển Đảng. Vào lúc 13 giờ 30 phút, ngày 17/4/2023 tại Phòng Hội thảo Trường Chính Trị tỉnh Đồng Tháp, Chi bộ Khoa Lý luận cơ sở và Nhà nước pháp luật tiến hành thủ tục theo qui định của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng ưu tú Lệ Thị Nhật Sang.

Chăm lo bồi dưỡng quần chúng ưu tú và kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng nói chung và cá nhân Đảng viên nói riêng.

Sau thời gian tự rèn luyện của bản thân quần chúng Lê Thị Nhật Sang kết hợp với sự quan tâm theo dõi, giúp đỡ, hương dẫn của Chi bộ Khoa Lý luận cơ sở và Nhà nước pháp luật. Chi bộ Khoa Lý luận cơ sở và Nhà nước pháp luật tiến hành thủ tục theo đúng qui định của Điều lệ Đảng, tổ chức Lễ kết nạp quần chúng ưu tú Lê Thị Nhật Sang vào hàng ngũ của Đảng.

Đ/c Lê Thị Nhật Sang đọc lời tuyên thệ của người đảng viên mới

Trong không khí trang nghiêm, dưới cờ Tổ quốc, cờ Đảng, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự chứng kiến của lãnh đạo Đảng ủy, toàn đảng viên trong Chi bộ, đồng chí Lê Thị Nhật Sang với lòng nhiệt quyết của mình đã đọc lời tuyên thệ của người đảng viên mới, thể hiện sự quyết tâm tiếp tục phấn đấu, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên, người giảng viên của Trường Chính trị, đóng góp hết khả năng của mình để thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của Chi bộ, đồng thời bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được đứng trong hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam nói chung, thành viên của Chi bộ, Đảng bộ Trường Chính trị nói riêng.

Chi bộ thống nhất phân công đồng chí Nguyễn Quốc Bình - Phó Bí thư Chi bộ tiếp tục theo dõi, giúp đỡ đồng chí Lê Thị Nhật Sang trong thời gian dự bị.

Đồng chí Nguyễn Phước Dũng, Bí thư Đảng ủy phát biểu chúc mừng và căn dặn đảng viên Lê Thị Nhật Sang phải luôn tích cực rèn luyện, nâng cao năng lực chuyên môn, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, thực hiện đúng trách nhiệm, nghĩa vụ của người đảng viên Đảng, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn của Khoa, của Trường cũng như Nghị quyết của Chi bộ, Đảng Bộ trong nhiệm kỳ mà Đại hội đã đề ra.

Nguyễn Quốc Bình