Xuất bản thông tin

null Khai giảng lớp Bồi dưỡng Lãnh đạo, quản lý cấp phòng, khóa 22.

Tin tức Tin tức - Sự kiện

Khai giảng lớp Bồi dưỡng Lãnh đạo, quản lý cấp phòng, khóa 22.

Sáng ngày 15/6/2020 Trường Chính trị Đồng Tháp phối hợp với Sở Nội vụ khai giảng lớp Bồi dưỡng Lãnh đạo, quản lý cấp phòng, khóa 22. Dự Lễ khai giảng có Th.s Nguyễn Văn Định – Phó Hiệu trưởng trường.

Lớp học có 65 học viên, đối tượng dự học là công chức lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương; công chức được quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện và sở, ngành trong tỉnh.

 Lớp Bồi dưỡng Lãnh đạo, quản lý cấp phòng nhằm cập nhật, trang bị những kỹ năng cơ bản về công tác quản lý, điều hành, thực hiện chức năng, nhiệu vụ của lãnh đạo, quản lý cấp phòng góp phần nâng cao năng lực của đội ngũ công chức trong tiến trình cải cách hành chính.

Quang cảnh Lễ khai giảng

Phát biểu tại Lễ khai giảng Th.s Nguyễn Văn Định – Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị nhấn mạnh, đây là cơ hội để các đồng chí học viên chia sẻ kinh nghiệm cũng như bồi dưỡng những kiến thức mới cho quá trình công tác.

Th.s Nguyễn Văn Định phát biểu tại Lễ khai giảng

Lãnh đạo trường mong muốn trong thời gian học tập, các học viên phát huy tinh thần gương mẫu, chấp hành tốt nội quy, quy chế nhà trường; Qua thời gian học tập, các đồng chí học viên sẽ lĩnh hội được nhiều kiến thức và vận dụng hiệu quả trong lãnh đạo, quản lý ở cơ quan đơn vị, góp phần vào quá trình cải cách hành chính, xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương ngày một vững mạnh, phát triển./.

Thúy Hiền

Phòng QLĐT và NCKH