Xuất bản thông tin

null Cụm thi đua số 9 tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Tin tức Tin tức - Sự kiện

Cụm thi đua số 9 tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

        Thực hiện Hướng dẫn số 64-HD/HVCTQG, ngày 30/01/2019 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về việc tổ chức triển khai phong trào thi đua các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể trung ương năm 2019; Kế hoạch số 01-KH/TĐC ngày 22/3/2019 của Cụm Thi đua số 9.

        Ngày 22 tháng 6 năm 2020, Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp - Cụm phó Cụm thi đua số 9 - các trường chính trị khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tổ chức “Hội nghị sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020”.

Lãnh đạo các Trường tham dự Hội nghị

       Tham dự hội nghị có các đồng chí là lãnh đạo của 6 trường chính trị trong Cụm thi đua số 9. Cụ thể có TS. Lê Tấn Lập, Tỉnh ủy viên - Hiệu trưởng Trường Chính trị Tiền Giang, Cụm trưởng Cụm thi đua số 9; Th.s Huỳnh Thị Thu Năm, Tỉnh ủy viên - Hiệu trưởng Trường Chính trị Long An; Th.s Dương Quốc Hoàng, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Bến Tre; Đồng chí Nguyễn Văn Phước, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Phạm Hùng tỉnh Vĩnh Long; Th.s Lê Tuyết Hằng, Phó Hiệu trưởng Trường chính trị Trà Vinh.

TS. Lê Tấn Lập, Tỉnh ủy viên - Hiệu trưởng Trường Chính trị Tiền Giang, Cụm trưởng Cụm thi đua số 9
phát biểu tại Hội nghị

       Tại Hội nghị, TS. Nguyễn Phước Dũng, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp nêu mục đích yêu cầu là trao đổi, thảo luận để đi đến thống nhất dự thảo báo cáo, quan tâm phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Hội nghị đã thống nhất mục đích yêu cầu, tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến, mạnh dạn chia sẻ kinh nghiệm về các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học.