Xuất bản thông tin

null Trường Chính trị Đồng Tháp tổ chức Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020

Tin tức Tin tức - Sự kiện

Trường Chính trị Đồng Tháp tổ chức Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020

Chiều ngày 17 /7 2020 Trường Chính trị Đồng Tháp tổ chức hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020.

Tham dự cuộc họp có TS.Nguyễn Phước Dũng, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường cùng toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động tham dự.

 

Hội nghị đã thông qua Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020, và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, tổ chức lấy ý kiến đóng góp dự thảo báo cáo, đồng thời xin ý kiến người lao động về thay đổi một số nội dung trong Qui chế chi tiêu nội bộ.

TS.Nguyễn Phước Dũng trao bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân 


         Tính trong 6 tháng đầu năm 2020, Trường phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, tổ chức khai giảng mới được
11 lớp với số lượng 750 học viên, đạt 20,75 % so với kế hoạch; tổ chức bế giảng 10 lớp với 669 học viên2 .Tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề: “Nghiên cứu thực tế của giảng viên trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương” đã có gần 30 bài viết. Ban hành kế hoạch tọa đàm “Trường Chính trị tỉnh, chặng đường 65 năm hình thành và phát triển” được tổ chức vào dịp 20/11/2020. Phát hành quyển Thông tin lý luận và thực tiễn vào dịp (30/4-1/5) và nhiều hoạt động khác đã đề ra trong kết hoạch.

Trong  6 tháng cuối năm 2020, Trường tiếp tục phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu cho Tỉnh ủy  phê duyệt Đề án vị trí việc làm theo Quy định số 09-QĐi/TW của Ban Bí thư và quy định số 1064-QĐ/TU ngày 12/9/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy Trường Chính trị tỉnh; đồng thời sắp xếp lại từng vị trí việc làm, kết hợp tuyển dụng viên chức (dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 12/2020). Đẩy nhanh tiến độ khai giảng, bế giảng các lớp theo kế hoạch, hoàn thành các chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng được tỉnh giao. Tổ chức tốt Hội thi học viên học giỏi lý luận chính trị và các hình thức nâng cao chất lượng học tập, rèn luyện, đi nghiên cứu thực tế của học viên...v.v

Khoa Nhà nước và Pháp luật nhận bằng khen Tập thể lao động xuất sắc

Cùng ngày, Đảng bộ Trường Chính trị Đồng Tháp thông qua Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020. Đảng bộ đã nghiêm túc triển khai, tuyên truyền, quán triệt và thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh” theo chủ đề của năm 2020.

Tình hình tư tưởng của đảng viên, viên chức luôn ổn định có tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp nhau quyết tâm khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công tác đấu tranh phòng, chống diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, phòng, chống tự diễn biến, tự chuyển hóa luôn được giữ vững trong Đảng bộ. và nhiều kết quả đáng ghi nhận khác./.

Thúy Hiền