Xuất bản thông tin

null TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH ĐỒNG THÁP TỔ CHỨC HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2020

Tin tức Tin tức - Sự kiện

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH ĐỒNG THÁP TỔ CHỨC HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2020

     Sáng ngày 31/12/2020, Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị viên chức và người lao động năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

     Tham dự Hội nghị có TS. Nguyễn Phước Dũng, TUV, Hiệu trưởng; Th.s Nguyễn Văn Định, Phó Hiệu trưởng, Th.s Võ Thị Thủy, Phó Hiệu trưởng cùng toàn thể viên chức và người lao động.

     Tại Hội nghị đã thông qua báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Báo cáo đã nêu rõ những thành tựu nổi bật như: 

       - Công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong tỉnh, các Học viện khu vực, các Trường Đại học. Bám sát Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt năm 2020. Tổng số lớp mở trong năm 48/53 lớp đạt 90,57% kế hoạch với 3.803 học viên.

      - Hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn luôn được quan tâm đẩy mạnh; tổ chức 01 cuộc hội thảo khoa học cấp khu vực; tọa đàm cấp khoa, phòng 02 cuộc; đang thực hiện 01 đề tài khoa học cấp tỉnh; 01 đề tài cấp cơ sở được Sở Khoa học và Công nghệ xét duyệt.

       - Công tác đánh giá cán bộ, viên chức năm 2020 được thực hiện nghiêm túc đúng theo kế hoạch của tỉnh; công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ viên chức, giảng viên được quan tâm thường xuyên, luôn chú trọng nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, khuyến khích viên chức, giảng viên học nâng cao trình độ thạc sĩ, tiến sĩ; chọn cử người đưa đi đào tạo cao cấp lý luận chính trị, bồi dưỡng chuyên môn đúng theo yêu cầu của Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

      - Ngoài các hoạt động thi đua tại cơ quan, đơn vị, kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm, tổ chức đăng cai hội thao các trường chính trị tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, tham gia hội thao, hội thi văn nghệ do Công đoàn viên chức tỉnh tổ chức; thông qua các hoạt động chung trong khối, cụm thi đua đã tạo điều kiện cho viên chức, giảng viên có điều kiện giao lưu, học hỏi kinh nghiệm từ các đơn vị bạn, bổ sung nhiều kiến thức hữu ích vào trong công tác, giảng dạy và học tập.

     Tiếp sau báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ 2021 là các báo cáo chuyên đề như: Báo cáo tình hình thực hiện dân chủ, Báo cáo công khai công tác tài chính, Báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân.

     Sau khi nghe các báo cáo, viên chức và người lao động của Trường đã thảo luận sôi nổi với tinh thần thẳng thắn nhằm hoàn thiện các báo cáo, đồng thời lấy ý kiến thống nhất chỉnh sửa một số điều trong Qui chế chi tiêu nội bộ. Nhiều ý kiến phát biểu trực tiếp góp ý cho các báo cáo đã thể hiện tinh thần dân chủ của Hội nghị.

     Tại Hội nghị cũng khen thưởng những cá nhân và tập thể tiêu biểu năm 2020.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI HỘI NGHỊ

Quang cảnh Hội nghị

Thảo luận tại Hội nghi

Khen thưởng cá nhân tích cực trong hoạt động phong trào

Khen thưởng công đoàn viên xuất sắc

Khen thưởng cá nhân "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"

 

Thúy Hiền