Xuất bản thông tin

null TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH ĐỒNG THÁP PHỐI HỢP SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH ĐỒNG THÁP TỔ CHỨC NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TỈNH

Tin tức Tin tức - Sự kiện

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH ĐỒNG THÁP PHỐI HỢP SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH ĐỒNG THÁP TỔ CHỨC NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TỈNH

Sáng ngày 22 tháng 4 năm 2021, tại hội trường Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng tháp, Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh “Những nhân tố ảnh hưởng đến sự vận động của hệ thống chính trị cấp xã ở tỉnh Đồng Tháp” do Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp làm cơ quan chủ trì thực hiện và TS. Nguyễn Phước Dũng, Hiệu trưởng, làm chủ nhiệm đề tài.

Hội đồng nghiệm thu có sự hiện diện cũa lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh; ủy viên phản biện 1 – TS. Nguyễn Đình Phong, Phó trưởng Ban Quản lý khoa học, Học viện Chính trị khu vực II; ủy viên phản biện 2 – TS. Lê Hữu Phước, Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn thành phố Hồ Chí Minh; đại diện các sở, ban, ngành trong tỉnh và nhóm thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh “Những nhân tố ảnh hưởng đến sự vận động của hệ thống chính trị cấp xã ở tỉnh Đồng Tháp” được thực hiện trong thời gian 30 tháng theo hợp đồng của Sở Khoa học và Công nghệ với Trường Chính trị tỉnh. Đề tài có kết cấu 3 nội dung chính: Lý luận chung về những nhân tố ảnh hưởng đến sự vận động của hệ thống chính trị cấp xã; thực trạng những nhân tố ảnh hưởng đến sự vận động của hệ thống chính trị cấp xã; phương hướng và giải pháp tác động tích cực đến những nhân tố ảnh hưởng đến sự vận động của hệ thống chính trị cấp xã ở tỉnh Đồng Tháp trong thời gian tới.

Hội đồng đã đánh giá cao sự nỗ lực của nhóm thực hiện đề tài, khẳng định đây là đề tài nghiên cứu khoa học có khối lượng sản phẩm đồ sộ, nhóm thực hiện đề tài đã làm việc nghiêm túc, khoa học. Tuy còn một số vấn đề cần điều chỉnh nhưng nhìn chung đề tài đã phân tích được những thuận lợi, khó khăn trong quá trình vận động của hệ thống chính trị cấp xã, nhận diện những nhưng tố có tác động trực tiếp đến sự vận động này, từ đó đưa ra một số phương hướng, giải pháp thiết thực; đề tài có ý nghĩa về mặt lý luận và thực tiễn, đồng thời cũng thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh về việc nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị cấp xã.

Kết quả đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh “Những nhân tố ảnh hưởng đến sự vận động của hệ thống chính trị cấp xã ở tỉnh Đồng Tháp” được hội đồng đánh giá “Đạt”. Sau khi nghiệm thu thành công, đề tài nghiên cứu khoa học này sẽ được chuyển giao đến một số đơn vị trong tỉnh để tham khảo vận dụng trong thực tiễn.

Một số hình ảnh tại buổi làm việc

 

Thiện Mỹ