Xuất bản thông tin

null Đại biểu hội đồng nhân dân - Tương lai phát triển đất nước 2021-2026 và các năm tiếp theo

Tin tức Tin tức - Sự kiện

Đại biểu hội đồng nhân dân - Tương lai phát triển đất nước 2021-2026 và các năm tiếp theo

  Nguyễn Quốc Bình

 Giảng viên Khoa NN-PL

      Thực tiễn hiện nay cho thấy, nhân dân ta ngày càng quan tâm đến việc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, bầu những người thay mặt cho mình vào cơ quan quyền lực nhà nước, bởi vì đây không chỉ là ý thức giác ngộ chính trị được nâng cao, mà thông qua thực tế của cuộc sống, nhân dân đã nhận thấy rằng: nếu người đại diện cho mình mà vì dân, vì nước thì sẽ góp phần quyết định vào sự nghiệp xây dựng một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh, các quyền cơ bản của người dân sẽ thật sự được hưởng và tôn trọng. Cho nên, khác với trước đây, trong lần bầu đại biểu HĐND vừa qua, nhân dân rất quan tâm đến tiêu chuẩn của người đại biểu nhiệm kỳ mới, đây cũng chính là niềm tin, hy vọng tương lai của quê hương, của nước ta giai đoạn 2021 – 2026 và các năm về sau.

      Về tiêu chuẩn của người đại biểu HĐND thì được các văn bản luật qui định và các thông tin truyền thông trước, trong và sẽ tiếp tục truyền tải rộng rãi đến mọi người dân. Nhưng qua ý kiến của đông đảo nhân dân trong các cuộc tổ chức lấy ý kiến giới thiệu, nhận xét người ra ứng cử đại biểu HĐND, qua sự chú ý theo dõi của người dân đối với các kỳ họp HĐND được truyền hình, truyền thanh trực tiếp, cũng như tại các cuộc tiếp xúc cử tri, sinh hoạt tổ dân phố, sinh hoạt câu lạc bộ … thì cái đòi hỏi, cái mong muốn nhất của người dân đối với người đại biểu HĐND là họ phải gần với dân, hiểu dân, thương dân và phải vì nhân dân, tức là người đại biểu HĐND phải thực sự là người đại diện của dân và đại diện được cho nhân dân.

      Đây là sự đòi hỏi chính đáng và rất đúng đắn. Bởi vì thiếu đức tính này thì người đại biểu HĐND khó mà nói lên được những nhu cầu, tâm tư, nguyện vọng, lợi ích chính đáng của người dân, vậy thì làm sao có được hành động vì dân được. Đây cũng là một trong những lý do vì sao có đại biểu HĐND không được tín nhiệm để giới thiệu ứng cự lại khi qua suốt một nhiệm kỳ không một lần phát biểu, hoặc ý kiến không rõ ràng nội dung gì, hoặc trung lập không thể hiện được chính kiến của mình.

      Gần dân tức là phải sống với dân, phải hít thở và cùng nhịp đập con tim của dân, cùng niềm vui với dân, buồn với những nỗi buồn, đau thương, mất mát, xót xa trước những bất công mà người dân phải chịu  … thì mới gọi là hiểu dân, là nắm được những nguyện vọng chính đáng hay khả năng, tiềm lực của dân, không hiểu dân thì làm sao có được tấm lòng thực sự thương dân, nếu có cũng chỉ là khẩu hiệu chung chung. “Dân là gốc” mà không thương dân thì không thể yêu nước được nếu có cũng chỉ là đạo lý chung chung. Đã không thương dân, yêu nước thì từ trong tư duy suy nghĩ đến hoạch định đường lối, chính sách và tổ chức thực hiện làm sao hướng tới ích nước lợi dân được, có chăng chỉ nhằm vun đắp cho danh vọng và lợi ích bản thân mà thôi.

      Thông qua thực tiễn đổi mới đất nước cho thấy, cũng trong một điều kiện về vật chất, cũng cùng một thời điểm xuất phát, nhưng ở đâu đội ngũ lãnh đạo có trách nhiệm và thật sự vì dân vì nước, thì ở đó chính trị ổn định, kinh tế phát triển đi lên trong cơ chế thị trường và hội nhập quốc tế, đời sống người dân càng được nâng cao. Ngược lại, nơi nào đội ngũ lãnh đạo vì lợi ích cá nhân, không vì dân vì nước thì kinh tế kém phát triển, người dân thất nghiệp tăng do không có việc làm, bất công xã hội tăng, dân mất niềm tin với chính quyền ……. Ngay chính việc chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu HĐND tại các kỳ họp, cũng phản ánh vị đại biểu HĐND nào gần dân, hiểu dân và tấm lòng vì dân thực sự.

      Nói một cách khác, nguồn lực và mạch sống của người đại biểu HĐND là từ nhân dân. Cán bộ chính quyền mà xa dân là điều phải khắc phục, nhưng người đại biểu HĐND là xa dân là điều không chấp nhận được; bởi vì xa dân thì làm sao làm đại biểu cho dân được. Vì vậy, gần dân, hiểu dân, vì dân và thực sự là người đại diện cho dân là một nguyên tắc cơ bản trong công tác tổ chức và cán bộ, có như thế mới khắc phục, hạn chế và đẩy lùi bệnh quan liêu, thành tích trong bộ máy Nhà nước ta trong thời gian tới, xây dựng Bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh và xây dựng thành công xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.