Xuất bản thông tin

null Hội đồng khoa học thông qua bài giảng cho viên chức Nguyễn Hoài Vinh

Tin tức Tin tức - Sự kiện

Hội đồng khoa học thông qua bài giảng cho viên chức Nguyễn Hoài Vinh

Sáng ngày 09/6/2021 Hội đồng khoa học Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức thông qua bài giảng cho viên chức Nguyễn Hoài Vinh, giảng viên tập sự Khoa Nhà nước và Pháp luật.

Viên chức Nguyễn Hoài Vinh thông qua Hội đồng khoa học

Sau thời gian chuẩn bị giáo án, hoàn thành bài giảng thông qua Khoa chuyên môn theo đúng kế hoạch. Hội đồng khoa học Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức thông qua bài giảng cho viên chức Nguyễn Hoài Vinh với 3 bài giảng (12 tiết chuẩn bị và 03 tiết thực giảng) và được xếp loại khá. Với kết quả này, viên chức Nguyễn Hoài Vinh đã đủ tiêu chuẩn để trở thành một giảng viên.

Hội đồng khoa học mong muốn viên chức Nguyễn Hoài Vinh tiếp tục phấn đấu, trao dồi thêm kiến thức chuyên môn và cập nhật thực tiễn, phát huy năng lực để trở thành giảng viên giỏi, góp phần vào sự phát triển chung của nhà trường.

Thúy Hiền