Xuất bản thông tin

null Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp tổ chức dạy học trực tuyến

Tin tức Tin tức - Sự kiện

Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp tổ chức dạy học trực tuyến

     Nhằm thực hiện đúng tiến độ kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2021 đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt và đảm bảo hiệu quả việc phòng chống dịch Covid-19 đang ngày càng phức tạp. Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp thay đổi hình thức từ dạy học trực tiếp sang học trực tuyến.

      Đáp ứng việc dạy học trực tuyến, nhà trường đã xây dựng kế hoạch cụ thể, giao giáo viên chủ nhiệm các lớp quản lý việc học tập và xây dựng quy chế liên quan đến việc dạy học trực tuyến. Nhà trường ứng dụng phần mềm dạy học trực tuyến Microsoft Teams, tiến hành huấn cho giảng viên đồng thời mở tài khoản học tập cho hơn 260 học viên.

Tập huấn phần mềm giảng dạy trực tuyến cho giảng viên

     Từ ngày 14/6/2021 Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp bắt đầu tổ chức dạy học bằng hình thức trực tuyến cho 4 lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính (K51, C160- ĐUK, C163, C164).

     Đây là lần đầu tiên nhà trường áp dụng hình thức dạy học này nên cũng gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của tập thể đội ngũ cán bộ, giảng viên bước đầu đã vận hành chương trình một cách thuận lợi, đảm bảo kiến thức chuyên môn. Việc áp dụng hình thức dạy học trực tuyến đã phát huy tương tác nhiều hơn giữa giáo viên và học viên, các buổi giảng dạy ghi nhận nhiều ý kiến phát biểu, trao đổi xây dựng bài từ phía học viên.

     Bên cạnh áp dụng hình thức dạy học trực tuyến nhà trường còn chủ động thay đổi hình thức kiểm tra và thi hết môn đối với các lớp nhưng vẫn đảm bảo đánh giá đúng chất lượng học tập của học viên.

     Việc ứng dụng dạy học trực tuyến, với kết quả bước đầu đã giúp nhà trường chủ động hơn trong việc giảng dạy đảm bảo đúng kế hoạch và chương trình đề ra./.

Một số hình ảnh dạy học trực tuyến

ThS. Nguyễn Thái Vinh, Phó Trưởng khoa Nhà nước và Pháp luật dạy học trực tuyến

 

TS. Nguyễn Quốc Trung, Phó Trưởng khoa Xây dựng Đảng
 dạy học trực tuyến


 Học viên học trực tuyến

 

 T.H