Xuất bản thông tin

null Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2021 của Khối thi đua số 7

Tin tức Tin tức - Sự kiện

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2021 của Khối thi đua số 7

      Chiều ngày 17/6 tại Trường Đại học Đồng Tháp, Khối thi đua số 7 của Tỉnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2021.

      Tham dự Hội nghị có sự tham dự của đồng chí Ngô Tổng Trưởng, Trưởng phòng Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ; Đồng chí Nguyễn Văn Định, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp, Trưởng Khối thi đua số 7; Đồng chí Phạm Minh Giản, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp, Phó Khối thi đua số 7; Đồng chí Nguyễn Minh Phương, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp; Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngọc, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp, cùng các đồng chí phụ trách lĩnh vực thi đua khen thưởng của các trường trong Khối.

Đ/c Ngô Tổng Trưởng, Trưởng phòng Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ
tham dự Hội Nghị

      Hội nghị đã thông qua báo cáo 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ phương hướng 6 tháng cuối năm 2021 của Khối thi đua số 7. Hội nghị thảo luận các vấn đề liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng cụ thể: Đánh giá những thuận lợi, khó khăn, đề xuất những mô hình hay, cách làm mới của các trường trong Khối thi đua.v.v. Hội nghị ghi nhận nhiều ý kiến thảo luận, trao đổi nhằm đề ra phương hướng cho thời gian tới.

      Tại Hội nghị, đồng chí Ngô Tổng Trưởng, Trưởng phòng Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ nhấn mạnh: Do tác động của dịch Covid-19, nhiều kế hoạch về công tác thi đua, khen thưởng bị ảnh hưởng. Trong tình hình đó, Khối thi đua số 7 đã đạt được những kết quả khả quan như: Công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm có nhiều đổi mới; Công tác khen thưởng được duy trì thường xuyên, đảm bảo chất lượng và hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao; Các trường trong Khối đã tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, hội thảo khoa học; Quy định xét sáng kiến phù hợp quy định của Tỉnh và điều kiện từng trường.

      Kết thúc Hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Định, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp, Trưởng Khối thi đua số 7 mong muốn các trường trong Khối thi đua: Tiếp tục quán triệt, triển khai trong cán bộ, viên chức, người lao động thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng; Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng; Quan tâm khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất trong giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học, việc khen thưởng phải đạt mục đích động viên, giáo dục, nêu gương; Thường xuyên phối hợp với các thành viên trong Khối thi đua, Phòng Thi đua – Khen thưởng Tỉnh; Tổ chức nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến; tổ chức các hoạt động giao lưu, nêu gương, tuyên truyền về điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm hiệu quả bằng các hình thức phù hợp với điều kiện của từng Trường để công tác thi đua phản ánh đúng thực chất, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn./.

Một số hình ảnh tại Hội Nghị

T.H