Xuất bản thông tin

null Củng cố niềm tin đất Sen hồng sẽ vượt qua mọi khó khăn để tiếp tục phát triển

Tin tức Tin tức - Sự kiện

Củng cố niềm tin đất Sen hồng sẽ vượt qua mọi khó khăn để tiếp tục phát triển

Mai Quang Khả

Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học

 

        Kỳ họp thứ hai, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khoá X, nhiêm kỳ 2021 - 2026 diễn ra vào ngày 17/8/2021 bằng hình thức trực tuyến khi tình hình dịch covid 19 đang hoành hành trong cả tỉnh. Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2021 được thông tin tại kỳ họp cho thấy, tăng trưởng tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP) ước đạt 4,44%, tăng cao hơn cùng kỳ năm trước 2,17%.

        Trong đó, khu vực nông - lâm - thuỷ sản tăng 2,73%, khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 4,69%, khu vực thương mại - dịch vụ tăng 5,73%.

        Sản xuất nông nghiệp đạt nhiều kết quả tích cực. Giá trị sản xuất khu vực nông, lâm, thủy sản (giá so sánh năm 2010) 6 tháng đầu năm ước đạt 20.521 tỷ đồng, tăng 2,76% so cùng kỳ.

        Sản xuất công nghiệp được khôi phục, giá trị tăng thêm tăng 4,63% so với cùng kỳ năm 2020. Giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp 6 tháng đầu năm 2021 ước đạt 33.652 tỷ đồng (giá so sánh 2010), tăng 5,23% so với cùng kỳ năm 2020, đạt 54,52% (kế hoạch là 61.720 tỷ đồng).

        Các hoạt động sản xuất, lưu thông hàng hoá cơ bản được đảm bảo. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng ước đạt 52.099 tỷ đồng, tăng 12,78% so với cùng kỳ 2020, đạt 48%.

        Phát triển doanh nghiệp tiếp tục được quan tâm, tính đến ngày 30/6/2021, có 304 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký 2.535 tỷ đồng (tăng 45 doanh nghiệp, tăng 17,4% so với cùng kỳ năm 2020; quy mô vốn tăng 1.333 tỷ đồng so với cùng kỳ). Tình hình dịch Covid-19 kéo dài, diễn biến phức tạp đã làm cho một số doanh nghiệp phải tạm ngưng, giải thể hay tạm gác lại việc đầu tư mở rộng.

        Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt gần 4.500 tỷ đồng, bằng 55% dự toán năm, tăng 2,13% so với cùng kỳ; công tác cải cách hành chính được quan tâm; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác đối ngoại được duy trì v.v..

        Trong 6 tháng cuối năm 2021, Uỷ ban nhân dân tỉnh xây dựng 03 phương án tăng trưởng.

        Phương án 1, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 5,94%; trong đó, khu vực nông - lâm - thủy sản tăng 4,21%; khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 8,74% (công nghiệp tăng 8,44%, xây dựng tăng 10,17%); khu vực thương mại - dịch vụ tăng 5,92%.

        Phương án 2, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 7,74%; trong đó, khu vực nông - lâm - thủy sản tăng 4,22%; khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 11,2% (công nghiệp tăng 11,24%, xây dựng tăng 11%); khu vực thương mại - dịch vụ tăng 8,89%.

        Phương án 3, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 9,21%; trong đó, khu vực nông - lâm - thủy sản tăng 4,51%; khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 13,69% (công nghiệp tăng 13,7%, xây dựng tăng 13,6%); khu vực thương mại - dịch vụ tăng 10,84%.

        Những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm được thông qua trong kỳ họp là rất đáng phấn khởi, trân trọng, đáng biểu dương, nhất là trong điều kiện dịch covid 19 đang bùng phát lần thứ tư với nhiều thiệt hại trên nhiều địa phương, nhiều lĩnh vực ở tỉnh ta.

        Kết quả đó phản ánh hoạt động của cả hệ thống chính trị tỉnh nhà có hiệu quả tích cực, không phụ lòng mong mỏi, tin cậy của người dân, nhất là niềm tin vào các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình trước Nhân dân, hoàn thành nhiệm vụ Nhân dân giao phó.

        Kết quả đó cũng cho thấy hệ thống chính trị và trong đó chính quyền các cấp trong tỉnh đã hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, đưa tỉnh nhà vượt qua bao khó khăn để phát triển không ngừng, thực hiện đúng lời hứa không để cho dân mãi chịu đói nghèo như Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Thện Nghĩa từng cho rằng: tăng trưởng kinh tế chỉ thật sự có ý nghĩa khi nâng cao được đời sống người dân. Dù vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Đồng Tháp vẫn kiên định mục tiêu không chạy theo chỉ tiêu tăng trưởng bằng mọi giá, mà tập trung phát triển kinh tế để nâng cao thu nhập cho người dân.

        Trong 6 tháng còn lại của năm, mặc dù cả tỉnh phải căng mình chống dịch covid 19, nhưng Uỷ ban nhân dân tỉnh đã mạnh dạn và quyết tâm xây dựng 03 phương án tăng trưởng, theo đó, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt từ 5,94% đến 7,74% và 9,21%.

        Bằng những cách làm thiết thực, quyết sách đúng đắn cùng với quyết tâm, sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của toàn dân, tin chắc rằng đất Sen hồng sẽ vượt qua mọi trở ngại để đạt được mục tiêu tỉnh nhà luôn phát triển, người dân có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc.

        Một khi ý Đảng và lòng Dân hợp nhất thì thắng lợi là tất yếu./.

Dẫn theo trang thông tin điện tử tỉnh Đồng Tháp, https://dongthap.gov.vn/,  ngày 17/08/2021.