Xuất bản thông tin

null Khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng, khóa 29

Tin tức Tin tức - Sự kiện

Khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng, khóa 29

     

         Sáng ngày 04/10/2021 Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng, khóa 29 bằng hình thức trực tuyến. Đến dự Lễ Khai giảng có TS. Nguyễn Phước Dũng, TUV, Hiệu trưởng Trường Chính trị Tỉnh; TS. Nguyễn Thị Minh, giảng viên bộ môn Khoa học hành chính và Tổ chức nhân sự, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh, báo cáo viên và học viên Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng, khóa 29.

TS. Nguyễn Phước Dũng phát biểu tại Lễ Khai giảng

         Lớp học có sự tham gia của 82 học viên. Đối tượng dự học là cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo quản lý cấp phòng, quy hoạch lãnh đạo quản lý cấp phòng thuộc các huyện, thành phố và sở, ngành trong tỉnh. Lớp học từ ngày 4/10/2021 đến 8/12/2021 với 9 chuyên đề và 3 báo cáo bổ trợ.

         Lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng nhằm trang bị những kỹ năng cơ bản về công tác quản lý, điều hành, thực hiện chức năng, nhiệu vụ của lãnh đạo, quản lý cấp phòng góp phần nâng cao năng lực của đội ngũ công chức trong tiến trình cải cách hành chính.

Tham dự Lễ Khai giảng

         Phát biểu tại Lễ Khai giảng TS. Nguyễn Phước Dũng nhấn mạnh: Tỉnh Đồng Tháp luôn đứng đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long về chỉ số cải cách hành chính (năm 2020 đạt được 88,67%, tăng hơn so với năm 2019 2,34%), lớp học là cơ hội để các đồng chí học viên trau dồi kinh nghiệm, phát huy năng lực của người cán bộ, công chức, viên chức góp phần đưa Tỉnh nhà giữ vững thành công trong cải cách hành chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, lớp học bồi dưỡng cho học viên những kiến thức mới trong quá trình công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của thời đại công nghiệp 4.0 của địa phương.

         Để đảm bảo tình hình chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, lớp học được tổ chức bằng hình thức trực tuyến. Lãnh đạo nhà trường yêu cầu trong thời gian học tập, các học viên phát huy tinh thần gương mẫu, chấp hành tốt nội quy, quy chế nhà trường và tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch. Qua thời gian học tập, các đồng chí học viên sẽ lĩnh hội được nhiều kiến thức, vận dụng hiệu quả vào quá trình xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương ngày một vững mạnh và góp phần thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp, lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng./.

T.H