Xuất bản thông tin

null Thông qua bài giảng cho viên chức Lê Thị Nhật Sang, giảng viên tập sự Khoa Nhà nước và Pháp luật

Tin tức Tin tức - Sự kiện

Thông qua bài giảng cho viên chức Lê Thị Nhật Sang, giảng viên tập sự Khoa Nhà nước và Pháp luật

       

         Sáng ngày 06/10/2021 Hội đồng khoa học Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức thông qua bài giảng cho viên chức Lê Thị Nhật Sang, giảng viên tập sự Khoa Nhà nước và Pháp luật.

Viên chức Lê Thị Nhật Sang giảng bài thông qua Hội đồng khoa học

         Sau thời gian tập sự, dự giờ, chuẩn bị giáo án, hoàn thành bài giảng, giảng thử, giảng bài thông qua Khoa chuyên môn theo đúng qui định. Hội đồng khoa học Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức thông qua bài giảng cho viên chức Lê Thị Nhật Sang với 3 bài giảng (12 tiết chuẩn bị và 03 tiết thực giảng) và được xếp loại khá. Với kết quả này, sau khi hội đủ các tiêu chuẩn của giảng viên theo Qui chế giảng viên, Trường sẽ công nhận giảng viên chính thức đối với đồng chí Lê Thị Nhật Sang. 

         Phát biểu nhận xét sau buổi thông qua bài giảng, TS. Nguyễn Phước Dũng, Tỉnh uỷ viên, Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng khoa học trường mong muốn viên chức Lê Thị Nhật Sang tiếp tục phấn đấu, trau dồi thêm kiến thức chuyên môn và cập nhật kiến thức thực tiễn, tích cực nghiên cứu khoa học, phát huy năng lực sở trường trong công tác, góp phần vào sự phát triển chung của nhà trường.

T.H