Xuất bản thông tin

null Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2021 của Cụm Đoàn số 2

Tin tức Tin tức - Sự kiện

Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2021 của Cụm Đoàn số 2

          Vào chiều ngày 20/10/2021, tại Phòng Hội thảo, Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp, Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan Tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2021 của Cụm Đoàn số 2. Tham dự Hội nghị có sự hiện diện của đồng chí Nguyễn Minh Trung, Phó Bí thư Đoàn khối các cơ quan Tỉnh và Bí thư, Phó Bí thư của các cơ sở đoàn thành viên trong Cụm đoàn số 2.

          Tại Hội nghị này, các đơn vị trong Cụm đoàn số 2 đã trình bày báo cáo kết quả hoạt động trong năm vừa qua; đồng thời, nêu lên những khó khăn, thử thách đối với công tác đoàn và phong trào thanh niên do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Trong dịp này, các đơn vị trong Cụm cũng đã chấm điểm thi đua các hoạt động, phong trào theo Chương trình thi đua do Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan Tỉnh đề ra từ đầu năm. Qua đánh giá, Chi đoàn cơ sở Trường Chính trị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021 và đề nghị Đoàn khối các cơ quan Tỉnh khen thưởng tập thể.

Quang Thành

Chi đoàn Trường Chính trị