Xuất bản thông tin

null Đảng bộ Trường Chính trị Đồng Tháp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên

Tin tức Tin tức - Sự kiện

Đảng bộ Trường Chính trị Đồng Tháp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên

Sáng ngày 21 tháng 10 năm 2021, Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức tổng kết 10 năm công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến, với sự tham gia của toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.

Đồng chí Nguyễn Văn Định, phó Bí thư Đảng ủy, thay mặt Đảng ủy trình bày báo cáo tổng kết về xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên từ năm 2010 đến nay. Báo cáo đánh giá, công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên của Đảng bộ Trường thường xuyên được coi trọng, có nhiều nội dung, hình thức, biện pháp cụ thể, thiết thực để nâng cao chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên. Đảng uỷ đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác xây dựng Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, xác định giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, đột phá vào nhiệm vụ trọng tâm, khắc phục khâu yếu, mặt yếu, tập trung xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Phước Dũng, Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh: Trong 10 năm qua, đảng bộ đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, đã có những bước chuyển lớn trong hoạt động của đảng bộ, trong nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng cũng như đội ngũ đảng viên. Đảng bộ thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, trong đó, có nhiều sự thay đổi về tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ, chương trình đào tạo, bồi dưỡng,…để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

                                                                   Nguyễn Quốc Trung

                                                                   Khoa xây dựng Đảng