Xuất bản thông tin

null Tọa đàm khoa học “Xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Đồng Tháp trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4”

Tin tức Tin tức - Sự kiện

Tọa đàm khoa học “Xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Đồng Tháp trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4”

Thực hiện chương trình công tác năm 2021 và Kế hoạch số 22-KH/TCT ngày 27 tháng 01 năm 2021 của Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp về hoạt động nghiên cứu khoa học năm 2021. Nhằm tạo diễn đàn để cán bộ, viên chức, giảng viên, giảng viên kiêm nhiệm của trường; quý lãnh đạo, quản lý và các nhà khoa học trong và ngoài đơn vị cùng trao đổi, đóng góp ý kiến xoay quanh công tác xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Đồng Tháp trong tình hình mới, chiều ngày 12/11/2021, Trường Chính trị Tỉnh tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Đồng Tháp trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4”.

Đại biểu tham dự Tọa đàm

Buổi Tọa đàm do TS Nguyễn Phước Dũng, TUV, Bí thư ĐU, Hiệu trưởng Trường, cùng ThS Nguyễn Thái Vinh, Phó trưởng Khoa phụ trách Khoa Nhà nước và Pháp luật của Trường đồng chủ trì. Tham dự Tọa đàm có 53 cán bộ lãnh đạo, quản lý và các nhà khoa học của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Sở Nội vụ, Trung tâm Chính trị, Phòng Nội vụ các huyện, thành phố trong tỉnh, các tác giả viết bài cộng tác, diễn giả, cùng Lãnh đạo, giảng viên, viên chức của Trường.

Trao đổi tại Tọa đàm

Trong buổi tọa đàm, đã có 10 lượt ý kiến phản ánh, chia sẻ và 11 lượt ý kiến trao đổi các nội dung xoay quanh thực trạng, sự cần thiết phải xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Đồng Tháp trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4; những nội dung và giải pháp thực hiện các vấn đề trên như đào tạo, bồi dưỡng, khuyến khích việc tự học, tự nghiên cứu, tự giác rèn luyện phấn đấu để tiến bộ của mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh , … qua đó làm nổi lên trọng tâm là vận dụng Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tận dụng điều kiện, thế mạnh của địa phương để xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh nhà có đủ trình độ, kỹ năng, năng lực, nhiệt tình, đặc biệt là thái độ tích cực, linh hoạt, chủ động, thích ứng trong công tác để đáp ứng yêu cầu thực tế phát triển địa phương Đồng Tháp ngày càng giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình qua từng con người để tạo dựng hình ảnh Đồng Tháp, mà trước hết là tính tiên phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Đất Sen hồng luôn năng động, sáng tạo, nghĩa tình.

Phát biểu kết luận, TS Nguyễn Phước Dũng cảm ơn quí lãnh đạo, các diễn giả, các nhà khoa học đã tham dự và trao đổi trong tọa đàm; khẳng định buổi tọa đàm đã thành công tốt đẹp, trong đó mở ra các vấn đề đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho từng đơn vị trong Tỉnh, đặc biệt là đối với nhiệm vụ của Trường Chính trị thời gian tới để cùng góp phần xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Đồng Tháp hội đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu bối cảnh hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4./.

Mai Quang Khả