Xuất bản thông tin

null Khai giảng lớp Bồi dưỡng cấp ủy cơ sở - Khóa 3 và Khóa 4

Tin tức Tin tức - Sự kiện

Khai giảng lớp Bồi dưỡng cấp ủy cơ sở - Khóa 3 và Khóa 4

 

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2022, sáng ngày 14/2/2022 Trường Chính trị Tỉnh phối hợp Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh khai giảng lớp Bồi dưỡng cấp ủy cơ sở - Khóa 3 và Khóa 4 bằng hình thức trực tuyến. Tham dự Lễ khai giảng ThS. Võ Thị Thủy, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp; Đồng chí Nguyễn Đức Hà, giảng viên cao cấp, Nguyên Vụ trưởng Vụ Tổ chức cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương; Đồng chí Nguyễn Việt Thống, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh và học viên tại các điểm cầu.

Lớp Bồi dưỡng cấp ủy cơ sở - Khóa 3 và Khóa 4 được tổ chức học bằng hình thức trực tuyến. Lớp học có 282 học viên, đối tượng dự học là cấp ủy viên cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh.

Lớp học từ ngày 14/2/2022 đến ngày 18/02/2022, có 06 chuyên đề về nghiệp vụ công tác của cấp ủy, bao gồm: Cấp ủy lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở; Công tác Phó Bí thư Đảng ủy cơ sở; Công tác của Bí thư Đảng ủy cơ sở, chi bộ cơ sở; Xử lý tình huống trong công tác xây dựng Đảng ở cơ sở hiện nay; Cấp ủy cơ sở tổ chức sinh hoạt đảng bộ, chi bộ cơ sở; Cấp ủy cơ sở với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong giai đoạn hiện nay. Cuối khóa học, các học viên sẽ tham gia viết bài thu hoạch.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, ThS. Võ Thị Thủy đề nghị: Mỗi cán bộ đảng viên đặc biệt là cán bộ lãnh đạo cấp ủy cần phải nêu cao tinh thần gương mẫu trong học tập, rèn luyện. Học viên cần tích cực, chủ động nghiên cứu, chia sẻ thực tiễn công tác, vận dụng kiến thức vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo ở từng đơn vị để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống./.

T.H