Tin tức

null Phát huy vai trò của thanh niên Trường Chính trị với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Trang chủ Tin tức - Sự kiện

Phát huy vai trò của thanh niên Trường Chính trị với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Ths. Nguyễn Văn Hổ

Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học 

            Xác định ý nghĩa và tầm quan trọng của việc sinh hoạt chuyên đề trong sinh hoạt Đảng, Chi bộ Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học, Trường Chính trị tỉnh tỉnh Đồng Tháp xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai nội dung sinh hoạt chuyên đề quý I/2023 với hình thức tổ chức Cuộc thi rung chuông vàng và Tọa đàm với chủ đề “Phát huy vai trò của thanh niên Trường Chính trị với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”.

          Phần hội thi rung chuông vàng có 40 thí sinh tham gia (học viên lớp Trung cấp lý luận chính trị khoá 57, hệ tập trung), nội dung thi thuộc 03 khối kiến thức cơ bản: (1) Chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ chủ trương, đường lối của Đảng, bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; (2) Các nội dung cơ bản trong tác phẩm “Một số vấn đề về lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; (3) Một số nội dung liên quan đến chủ trương, chính sách và các sự kiện tiêu biểu của tỉnh Đồng Tháp. Kết quả, qua 02 lượt thi, Ban Tổ chức hội thi đã trao 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 01 giải Ba và 02 giải Khuyến khích cho các thí sinh đạt thành tích cao nhất.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm với các thí sinh đạt Giải

           Sau khi kết thúc phần hội thi rung chuông vàng, Ban tổ chức tiến hành Toạ đàm với chủ đề “Phát huy vai trò của thanh niên Trường Chính trị với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”.

            Tham dự tọa đàm gồm có: đảng viên chi bộ Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học, đảng viên Chi bộ lớp Trung cấp lý luận chính trị khoá 57, đại diện các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Chính trị, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Quốc Trung, Phó Bí thư Đảng uỷ Trường Chính trị tỉnh và đồng chí Bùi Văn De, Bí thư Chi bộ Phòng quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học.

            Tại buổi toạ đàm, các ý kiến tham luận đã khẳng định vị trí và vai trò đặc biệt quan trọng của đội ngũ thanh niên nói chung và thanh niên Trường Chính trị nói riêng trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay. Trong đó, các đại biểu tập trung thảo luận và trao đổi một số vấn đề quan tâm như: (1) Vấn đề an toàn, an ninh khi tham gia mạng xã hội và nhận diện, biện pháp, cách thức đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, của các thế lực thù địch trên không gian mạng; (2) Những kinh nghiệm tham gia Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; (3) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu Trường Chính trị trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, cho đội ngũ giảng viên, viên chức và học viên các lớp tại Trường trong thời gia qua và hiện nay.

TS. Nguyễn Quốc Trung và TS. Bùi Văn De chủ trì Toạ đàm

Với tinh thần thẳng thắn, nghiêm túc và trách nhiệm, chủ trì buổi Toạ đàm đã trao đổi, giải đáp các ý kiến đại biểu đặt ra. Đối với vấn đề liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, Đảng uỷ, Ban Giám hiệu Trường Chính trị đặc biệt quan tâm, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Tỉnh uỷ, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ gắn với nhiều hoạt động thiết thực cho giảng viên, viên chức, người lao động và toàn thể học viên của Trường đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Trong đó, chú trọng lồng ghép nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng vào trực tiếp bài giảng, không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu khoa học đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, công chức địa phương, góp phần trực tiếp vào công tác tuyên truyền đến học viên, nâng cao nhận thức và chủ động đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận chống lại các quan điểm, tư tưởng sai trái, thù địch bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

          Liên quan đến kinh nghiệm khi tham gia cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng các đại biểu thống nhất cao với phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, “lấy cái tích cực đẩy lùi cái tiêu cực”, theo hướng chân thực, thiết thực và gần gũi với công việc và lan toả những thành tựu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể các cấp với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Riêng đối với các bài viết chuyên sâu cần chú ý đến một số nội dung cơ bản như: chỉ ra thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, đề xuất giải pháp khắc phục những hạn chế, chú ý lập luận chặt chẽ, sắc bén bảo đảm tính chiến đấu cao...lưu ý, phát huy yếu tố tích cực, nêu cao tinh thần tự giác tham gia với tư cách là người đảng viên thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

            Những vấn đề về an ninh mạng, an toàn thông tin khi tham gia các trang mạng xã hội và nhận diện, cách thức đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, của các thế lực thù địch trên không gian mạng. Qua trao đổi, thảo luận các đại biểu tham dự thống nhất ý kiến: thực hiện bảo mật thông tin, bảo mật tài khoản bằng nhiều lớp, xác thực độ chính xác thông tin, không để lọt, lộ thông tin cá nhân trên các diễn đàn nền tảng xã hội, tránh bị kẻ xấu lợi dụng. Bên cạnh đó, khi đề cập đến cách nhận diện và đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng tất cả các đại biểu đều bày tỏ thái độ đồng tình cao với việc bình tĩnh khi tiếp cận thông tin, không chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng, tiến hành tra cứu mã nguồn khi khai thác và sử dụng, biện pháp căn cơ vẫn là không ngừng học tập, nâng cao trình độ lý luận chính trị, nắm vững kiến thức để nhận diện và chủ động phản bác những thông tin sai sự thật, thông tin xấu độc trên không gian mạng. Trong đó, nhấn mạnh đến vai trò của đội ngũ thanh niên, học viên Trường Chính trị sử dụng tài khoản mạng xã hội cá nhân chia sẻ, lan toả thông tin tích cực như một biện pháp hữu hiệu và thiết thực để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay.   

     

Đại biểu tham dự Cuộc thi và Toạ đàm

            Cuộc thi rung chuông vàng và Tọa đàm với chủ đề “Phát huy vai trò của thanh niên Trường Chính trị với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” đã góp phần quan trọng, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tích luỹ kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đồng thời, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của thanh niên, cán bộ và đảng viên đối với nhiệm vụ bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước, Nhân dân và chế độ.

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin