Xuất bản thông tin

Tiêu đề Tác giả Ngày sửa
TB Kết quả xếp loại Hội đồng Đội huyện, thị, thành phố năm học 2019 - 2020. Tỉnh Tỉnh đoàn 29/12/2020
ĐỊNH HƯỚNG CHƯƠNG TRÌNH THI ĐUA Thực hiện nhiệm vụ Công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học, năm học 2020 - 2021 đối với khối THPT và Trung tâm GDTX Tỉnh Tỉnh đoàn 29/12/2020
CTr Công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2020 - 2021. Tỉnh Tỉnh đoàn 29/12/2020
CHƯƠNG TRÌNH THI ĐUA dành cho Hội đồng Đội các huyện, thị, thành phố thực hiện nhiệm vụ công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2020 - 2021 Tỉnh Tỉnh đoàn 29/12/2020
CTr Công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2020 - 2021. Tỉnh Tỉnh đoàn 29/12/2020
CV thống nhất một số nội dung hoạt động trong Chương trình Công tác Đoàn – Đội trường học từ năm học 2020 - 2021 Tỉnh Tỉnh đoàn 29/12/2020
CTr CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP Tổ chức các hoạt động giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp, Năm học 2020– 2021 Tỉnh Tỉnh đoàn 29/12/2020
CV triển khai phong trào “Kế hoạch nhỏ” giai đoạn 2020 - 2023. Tỉnh Tỉnh đoàn 29/12/2020
KH Tổ chức các hoạt động phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên ... năm 2021 Tỉnh Tỉnh đoàn 29/12/2020
KH Tổ chức tuyên dương 90 tập thể và cá nhân là Chi đoàn mạnh, Bí thư chi đoàn tiêu biểu và cán bộ đoàn tiêu biểu tỉnh Đồng Tháp năm 2021 Tỉnh Tỉnh đoàn 29/12/2020
HD Kết nạp đoàn viên mới “Lớp đoàn viên 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” Tỉnh Tỉnh đoàn 29/12/2020
HD Tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn... Tỉnh Tỉnh đoàn 29/12/2020
KH Hỗ trợ Đảng viên trẻ phát kinh tế tỉnh Đồng Tháp năm 2020 Tỉnh Tỉnh đoàn 08/10/2020
HD Triển khai thực hiện Công trình thanh niên. Tỉnh Tỉnh đoàn 08/10/2020
KH tổ chức Cuộc thi Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Tháp năm 2020. Tỉnh Tỉnh đoàn 08/10/2020
HD Thực hiện mô hình Cụm (tuyến) dân cư Xanh - An toàn. Tỉnh Tỉnh đoàn 08/10/2020
KH Hỗ trợ thanh niên Khởi nghiệp giai đoạn 2019 - 2022. Tỉnh Tỉnh đoàn 08/10/2020
KH Tổ chức cuộc thi trực tuyến “An toàn giao thông năm 2020”. Tỉnh Tỉnh đoàn 08/10/2020
KH tổ chức tập huấn cán bộ đoàn cơ sở tình Đồng Tháp năm 2020. Tỉnh Tỉnh đoàn 08/10/2020
KH Tổ chức Hội thi Bí thư Chi đoàn giỏi tỉnh Đồng Tháp năm 2020. Tỉnh Tỉnh đoàn 08/10/2020