Xuất bản thông tin

null Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Đồng Tháp sơ kết chương trình phối hợp giai đoạn 2020 - 2023

Chi tiết bài viết Chi tiết bài viết

Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Đồng Tháp sơ kết chương trình phối hợp giai đoạn 2020 - 2023

Chiều ngày 22/02/2024, Ban Thường vụ Thành uỷ Cao Lãnh và Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh Đồng Tháp tổ chức hội nghị sơ kết chương trình phối hợp giai đoạn 2020 - 2023. Ông Nguyễn Ngọc Thương - Tỉnh ủy viên - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh và ông Trần Văn Tám - Tỉnh ủy viên - Bí thư Thành ủy Cao Lãnh đồng chủ trị hội nghị.

Quang cảnh hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh sơ kết chương trình phối hợp 

Trong thời gian qua, Ban Thường vụ 2 đơn vị thực hiện tốt công tác phối hợp, kịp thời cung cấp, chia sẻ thông tin giữa các đơn vị, đặc biệt phối hợp thực hiện tốt Nghị quyết số 01 của tỉnh uỷ Đồng Tháp, khoá X về phát triển kinh tế - xã hội thành phố Cao Lãnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, tham gia tích cực các phong trào tại địa phương.

Ban Thường vụ Thành uỷ Cao Lãnh chỉ đạo Đảng ủy xã, phường sắp xếp thời gian tổ chức sinh hoạt đảng viên nơi cư trú vào ngày nghỉ cuối tuần để đảng viên nơi cư trú sắp xếp tham dự đầy đủ.

Còn Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối các cơ quan Tỉnh cũng đã lãnh đạo đảng viên thực hiện tốt quy định, giữ mối liên hệ với chi uỷ nơi cư trú, nắm tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và phương hướng, nhiệm vụ của chi bộ khóm, ấp, địa phương để chia sẻ, đồng thuận trong thực hiện.

Tiếp tục phối hợp thực hiện tốt công tác chuyển sinh hoạt đảng cho đảng viên; từ đầu nhiệm kỳ đến nay, có tổng số 514 lượt hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng giữa 02 đơn vị, trong đó có 409 hồ sơ từ Đảng bộ Khối chuyển đến Đảng bộ Thành phố và 105 hồ sơ từ Đảng bộ Thành phố chuyển về Đảng bộ Khối.

Hai đơn vị cũng thường xuyên phối hợp tốt trong việc mở các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng dành cho quần chúng ưu tú, lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới. Cụ thể, Đảng uỷ Khối các cơ quan Tỉnh đã hỗ trợ thực hiện bồi dưỡng cho 36 quần chúng ưu tú học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Trung tâm chính trị Thành phố tổ chức mở 01 lớp xác nhận trình độ tương đương sơ cấp lý luận chính trị theo quy định.

Lãnh đạo công tác phối hợp giữa các tổ chức chính trị - xã hội, nhất là hoạt động của Đoàn Thanh niên, đoàn viên Công đoàn. Tuy nhiên trong quá trình phối hợp vẫn còn một vài hạn chế, 2 đơn vị cũng đã đưa ra giải pháp thực hiện tốt công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

Bí thư Thành ủy Cao Lãnh Trần Văn Tám và Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh Nguyễn Ngọc Thương hoàn thành lễ ký kết chương trình phối hợp, cùng thực hiện  nội dung đề ra giai đoạn 2024 - 2025 

Dịp này, Ban Thường vụ Thành uỷ Cao Lãnh và Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh Đồng Tháp ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2024 - 2025. Trong đó phối hợp cung cấp, trao đổi thông tin các chủ trương của Thành phố đến cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Khối cơ quan Tỉnh định cư trên địa bàn thành phố Cao Lãnh; Phối hợp tổ chức lớp sơ cấp lý luận chính trị, bồi dưỡng cấp ủy viên, giới thiệu và quản lý đảng viên tham gia sinh hoạt Đảng nơi cư trù; Phối hợp thực hiện công tác quy hoạch, điều động, luân chuyển cán bộ theo phân cấp quản lý; Phối hợp thực hiện công tác an sinh xã hội, tạo điều kiện để các đơn vị, doanh nghiệp đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh thuận lợi; Phối hợp lãnh đạo hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc Thành ủy Cao Lãnh và Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh.

Phương Nga