Xuất bản thông tin

null Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Sa Đéc khoá XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

+ Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Sa Đéc khoá XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

 

1. Võ Thị Bình

12. Nguyễn Thị Minh Hiếu

2. Phạm Văn Chuẩn

13. Nguyễn Thị Thanh Hoa

3. Đinh Văn Công

14. Nguyễn Thanh Hội

4. Nguyễn Chí Công

15. Nguyễn Văn Hon

5. Đặng Kim Dung

16. Lê Ngọc Quang Hồng

6. Lê Thiện Đào Duyên

17. Nguyễn Thanh Hồng

7. Nguyễn Đăng Định

18. Hồ Thanh Huy

8. Võ Văn Đức

19. Nguyễn Thanh Liêm

9. Liêu Ngọc Hằng

20. Lê Thanh Lộc

10. Phan Trần Hậu

21. Bùi Cửu Long

11. Ngô Thuý Hiền

22. Phạm Hoàng Nhất Lưu

23. Nguyễn Văn Mai

33. Nguyễn Đào Duy Tâm

24. Nguyễn Thị Ngọc

34. Tô Thị Kim Thanh

25. Nguyễn Anh Nhân

35.  Phan Văn Thiện

26. Lê Thị Tuyết Nhung

36. Huỳnh Thị Mộng Thuý

27. Lăng Minh Nhựt

37. Nguyễn Thanh Tuấn

28. Nguyễn Thanh Phong

38. Lê Văn Vân

29. Nguyễn Thanh Phong

39. Lý Thanh Vân

30. Phan Hữu Phước

40. Lâm Khắc Việt

31. Lâm Thành Sơn

41. Phan Thanh Vũ

32. Lê Hồng Tâm

Có thể bạn quan tâm