Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 144/UBND-VX 02/12/2022 V/v góp ý đối với dự thảo các phương án Logo chỉ dẫn địa lý “Đồng Tháp” cho sản phẩm sen và Quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận đối với Logo
2 1397/UBND-HC 02/12/2022 V/v đăng ký vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
3 362/BC-UBND 02/12/2022 Báo cáo Kết quả thực hiện Kế hoạch 128/KH-UBND ngày 16/4/2021 và Kế hoạch 143/KH-UBND ngày 29/4/2021 của UBND Tỉnh trên địa bàn thành phố Sa Đéc
4 360/BC-UBND 02/12/2022 Báo cáo Sơ kết 01 năm thực hiện Kế hoạch số 376/KH-UBND ngày 29/12/2021 của UBND Tỉnh Đồng Tháp
5 361/BC-UBND 02/12/2022 Báo cáo Kết quả phát triển kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2022
6 3738/VPUBND-HC 01/12/2022 V/v báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 03/02/2021 của UBND Tỉnh
7 3748/VPUBND-HC 01/12/2022 V/v thiết lập phân quyền quản trị, vận hành Hệ thống đánh giá Bộ Chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp
8 3734/VPUBND-HC 01/12/2022 V/v Quyết định thành lập Đoàn cán bộ tham quan học tập kinh nghiệm và dự Lễ Khai mạc Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022
9 3744/VPUBND-HC 01/12/2022 V/v thông tin điều chỉnh về tổ hợp thể thao cấp xã trên địa bàn thành phố Sa Đéc
10 3749/VPUBND-HC 01/12/2022 V/v Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Tỉnh
11 3741/VPUBND-HC 01/12/2022 V/v đề xuất việc mua ấn phẩm Tạp chí Văn nghệ Đồng Tháp Quí Mão 2023
12 3746/VPUBND-HC 01/12/2022 V/v quy định về quản lý chất thảu rắn y tế bên ngoài khuôn viên cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
13 3728/VP.UBND-HC 01/12/2022 V/v khẩn trương hoàn thiện hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của Thành phố.
14 3729/VPUBND-HC 01/12/2022 V/v tham mưu giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5, HĐND Tỉnh khóa X
15 3735/VPUBND-HC 01/12/2022 V/v báo cáo kết quả quản lý và phát huy các nguồn lực kinh tế trên địa bàn thành phố
16 1389/UBND-HC 01/12/2022 V/v rà soát, đề nghị phong tặng, truy tặng danh hiệu anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến
17 1379/BCĐ-NTM 01/12/2022 V/v báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 và lập kế hoạch giai đoạn 2023-2025
18 1386/UBND-HC 01/12/2022 V/v chủ trương lập phương án bổ sung bồi thường căn nhà trọ của ông Hứa Văn Vẹn do vướng phạm vi GPMB công trình Cầu và đường Nguyễn Tất Thành nối dài
19 1390/UBND-HC 01/12/2022 V/v cung cấp kết quả thực hiện các tiêu chí thi đua năm 2022
20 3733/VPUBND-HC 01/12/2022 V/v cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến vụ việc tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ giữa ông Tôn Văn Quới với ông Nguyễn Hữu Nhanh.