Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 3421/VPUBND-HC 24/09/2021 V/v cung cấp thông tin công chức tham gia thử nghiệm Hệ thống ứng dụng CNTT đánh giá CCHC, đo lường sự hài lòng của người dân
2 3415/VPUBND-HC 24/09/2021 V/v hỗ trợ tiêm vacxin phòng Covid-19 cho giáo viên công tác tại huyện Châu Thành đang cư trú trên địa bàn các huyện, thành phố trong tỉnh Đồng Tháp
3 383/QĐ-UBND-HC 24/09/2021 Quyết định Phê duyệt kinh phí và danh sách các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định tại Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 tại Công ty cổ phần thực phẩm Bích Chi
4 3416/VPUBND-HC 24/09/2021 V/v xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng năm 2022
5 298/UBND-KT 24/09/2021 Ý kiến đối với dự thảo báo cáo đánh giá phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi từ năm 2017, định hướng phân cấp từ năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
6 3418/VPUBND-TCD 24/09/2021 V/v tham mưu đề xuất giải quyết trường hợp của Cty TNHH xây dựng Bất động sản Thanh Vân
7 294/UBND-KT 24/09/2021 V/v tiếp nhận và bố trí lao động từ địa phương đến làm việc tại Công ty cổ phần vận tải thủy Tân cảng, Chi nhánh Tây Nam Bộ - Cảng Tân cảng Sa Đéc
8 296/UBND-KT 24/09/2021 V/v tiếp nhận công nhân đến làm việc tại Công ty TNHH Dầu Gạo Sethia Hemraj
9 236/BC-UBND 24/09/2021 Báo cáo tình hình sản xuất, tiêu thụ và lưu thông hàng hóa trong tình hình Covid -19 trên địa bàn thành phố Sa Đéc (Ngày 24 tháng 9 năm 2021)
10 235/BC-UBND 24/09/2021 Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021, công tác triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 và năm 2022 trên địa bàn Thành phố Sa Đéc
11 377/QĐ-UBND-HC 24/09/2021 Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Quyết định số 1277/QĐ-UBND-HC của UBND tỉnh Đồng Tháp tại xã Tân Quy Tây (Đợt 2 – Tháng 9/2021)
12 379/QĐ-UBND-HC 24/09/2021 Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Quyết định số 1277/QĐ-UBND-HC của UBND tỉnh Đồng Tháp tại xã Tân Khánh Đông (Đợt 2 – Tháng 9/2021)
13 378/QĐ-UBND-HC 24/09/2021 Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Quyết định số 1277/QĐ-UBND-HC của UBND tỉnh Đồng Tháp tại Phường 2 (Đợt 2 – Tháng 9/2021)
14 376/QĐ-UBND-HC 23/09/2021 Quyết định V/v phê duyệt điều chỉnh dự toán thu năm 2021 của Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Thành phố
15 3409/VPUBND-HC 23/09/2021 V/v ý kiến ý tưởng quy hoạch Dự án “Tổ hợp Đô thị - Du lịch Flower World Sa Đéc” tại thành phố Sa Đéc
16 3411/VPUBND-HC 23/09/2021 V/v tổng hợp danh sách đối tượng thuộc ngành xây dựng quản lý để làm cơ sở xét ưu tiên tiêm vắc xin phòng Covid-19
17 372/QĐ-UBND-HC 23/09/2021 Quyết định thống nhất cho Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hòa Hưng được hoạt động sản xuất theo phương án “4 tại chỗ” trong phòng, chống dịch Covid-19
18 373/QĐ-UBND-HC 23/09/2021 Quyết định Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Sa Đéc (Đợt 04 năm 2021)
19 375/QĐ-UBND-HC 23/09/2021 Quyết định Phê duyệt kinh phí và danh sách các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định tại Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 tại Công ty TNHH MTV Trọng Bình Sa Đéc
20 374/QĐ-UBND-HC 23/09/2021 Quyết định Phê duyệt kinh phí và danh sách các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định tại Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 tại Công ty TNHH SX-TM Mai Nguyên