Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 894/UBND-HC 22/10/2020 V/v chủ trương đâu tư xây dựng công trình Trụ sở Ban nhân dân khóm Hoà Khánh; hạng mục: Cải tạo, sửa chữa thuộc phường 2
2 892/UBND-HC 22/10/2020 V/v chủ trương đâu tư xây dựng công trình Sửa chữa, nâng cấp mở rộng đường Ba Thìn bờ phải (từ câu Ba Thìn đến nhà ông Sáu Đồng Hồ); đường Cao Mên dưới (từ đoạn nhà ông Tư Lúa), hạng mục: Sửa chữa, nâng cấp mở rộng
3 893/UBND-HC 22/10/2020 V/v chủ trương đâu tư xây dựng công trình Đường vành đai khu dân cư cây Cảnh; hạng mục: nâng cấp, sửa chữa
4 896/UBND-HC 22/10/2020 V/v chủ trương đầu tư công trình Đường vào tịnh xá Ngọc Hưng (quán Hẹn), hạng mục: Nền, mặt đường BTCT và cống thoát nước
5 895/UBND-HC 22/10/2020 V/v chủ trương đâu tư xây dựng công trình Đường nhánh rẽ ấp Phú Thuận; hạng mục: Nền, mặt đường BTCT và cống thoát nước
6 897/UBND-HC 22/10/2020 V/v chủ trương đâu tư xây dựng công trình Đường cặp rạch Ngã Bát; hạng mục: Gia cố sạt lở đường
7 889/UBND-HC 22/10/2020 V/v chủ trương đầu tư xây dựng công trình Đường Bà Soi nối dài thuộc ấp Khánh Nghĩa xã Tân Khánh Đông
8 888/UBND-HC 22/10/2020 V/v chủ trương đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa Trụ sở Ban Chỉ huy quân sự xã Tân Khánh Đông
9 2207/VPUBND-HC 21/10/2020 V/v cải tạo, chỉnh trang làm gọn mạng cáp ngoại vi viễn thông đồng bộ với các hạ tầng liên quan trên địa bàn Thành phố
10 2204/VPUBND-HC 21/10/2020 V/v báo cáo tình hình thực hiện số 17/2018/QĐ-UBND ngày 06/7/2018 của UBND Tỉnh
11 2211/VPUBND-HC 21/10/2020 V/v tổ chức Đại hội Chữ Thập đỏ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ VII Hội chữ Thập đỏ tỉnh Đồng Tháp
12 2202/VPUBND-HC 21/10/2020 V/v phối hợp thực hiện “Tháng Nhân đạo” hàng năm
13 2212/VPUBND-HC 21/10/2020 V/v chuẩn bị tham luận tại Hội nghị tổng kết Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020
14 2199/VPUBND-HC 21/10/2020 V/v cử cán bộ, công chức tham dự Hội nghị cập nhật và bồi dưỡng kiến thức công tác tôn giáo năm 2020
15 2201/VPUBND-HC 21/10/2020 V/v báo cáo tổng kết thực hiện Kế hoạch số 290/KH-UBND ngày 27/12/2018 của UBND Tỉnh
16 244/UBND-XDCB 21/10/2020 V/v xin chấp thuận độ cao tĩnh không của Tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 dự án Khu Trung tâm Dịch vụ Thương mại Khóm 4, Phường 1, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp
17 887/UBND-HC 21/10/2020 V/v phê duyệt giá thanh lý cây Sao taị Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp
18 2208/VPUBND-HC 21/10/2020 V/v triển khai Nghị quyết số 359/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Tỉnh quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế
19 2205/VPUBND-HC 21/10/2020 Rà soát, đánh giá các chỉ tiêu sử dụng đất của dự án Khu dân cư đô thị mới Vĩnh Phước, thành phố Sa Đéc
20 2200/VPUBND-HC 21/10/2020 V/v lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án Khu đô thị, thương mại, dịch vụ du lịch ven sông phía Đông thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp