Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 2015/VPUBND-HC 24/09/2020 V/v triển khai Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ
2 2009/VPUBND-HC 24/09/2020 /v thực hiện ý kiến Kết luận của PCT.UBND Tỉnh Nguyễn Thanh Hùng tại cuộc họp bàn về phương án bố trí kho lưu trữ tài liệu
3 780/UBND-HC 24/09/2020 V/v phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng người hoạt động không chuyên trách tại UBND Phường 1
4 2010/VPUBND-HC 24/09/2020 V/v cho phép giáo viên người nước ngoài giảng dạy tại thành phố Sa Đéc
5 2016/VPUBND-HC 24/09/2020 V/v chuẩn bị nội dung tiếp Đoàn giám sát việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế đối với hộ nghèo và hộ cận nghèo
6 2008/VPUBND-HC 24/09/2020 V/v báo cáo kết quả thực hiện công tác văn thư, lưu trữ năm 2020
7 2011/VPUBND-HC 24/09/2020 V/v thực hiện Nghị định của Chính phủ về công tác thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và miễn giấy phép xây dựng
8 72/QĐ-UBND-TL 24/09/2020 Quyết định về việc thành lập Tổ Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021
9 71/QĐ-UBND-TL 24/09/2020 Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021
10 410/QĐ-UBND-TCCB 24/09/2020 Quyết định về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với ông Phạm Trần Hoài Thương
11 412/QĐ-UBND-TCCB 24/09/2020 Quyết định về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với ông Huỳnh Trương Phi
12 51/QĐ-UBND-TĐKT 24/09/2020 Quyết định về việc khen thưởng cá nhân đã có thành tích đóng góp trong phát triển Kinh tế - Xã hội của Thành phố, giai đoạn I năm 2020
13 411/QĐ-UBND-TCCB 24/09/2020 Quyết định về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với ông Võ Thành Sơn
14 413/QĐ-UBND-TCCB 24/09/2020 Quyết định về việc nâng phụ cấp thâm niên nghề đối với bà Trần Mai Thủy
15 268/QĐ-UBND-XDCB 24/09/2020 Quyết định phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường Kênh 19 tháng 5, hạng mục: nền, mặt đường, cầu và cống ngang đường
16 269/QĐ-UBND-XDCB 24/09/2020 Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trang trí đèn led mỹ thuật cầu Sa Nhiên
17 172/UBND-KT 24/09/2020 V/v nhu cầu xây dựng “Quy chuẩn kỹ thuật địa phương” năm 2021 và những năm tiếp theo
18 128/KH-UBND 24/09/2020 Kế hoạch thực hiện tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường đợt IV năm 2020 trên địa bàn thành phố Sa Đéc
19 127/KH-UBND 24/09/2020 Kế hoạch hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2020
20 782/UBND-HC 24/09/2020 V/v góp ý dự thảo Quy chế phối hợp quản lý trật tự đô thị giữa đội Quản lý trật tự Đô thị với các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND cấp xã