Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1617/VPUBND-HC 17/06/2021 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 02/2021/TT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư
2 1602/VPUBND-HC 17/06/2021 V/v tham dự Hội thi trực tuyến tìm hiểu Luật Thi đua, Khen thưởng và công tác thi đua, khen thưởng năm 2021
3 1611/VPUBND-HC 17/06/2021 V/v lắp đặt đồng hồ điện nước để nghiệm thu đưa vào sử dụng
4 1618/VPUBND-HC 17/06/2021 V/v phát động phong trào thi đua chuyên đề “Bảo vệ môi trường Xanh-Sạch-Đẹp” trong Cụm thi đua số 01
5 1601/VPUBND-HC 17/06/2021 V/v thực hiện Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” trên địa bàn Tỉnh năm 2021
6 1603/VPUBND-HC 17/06/2021 /v thực hiện Kế hoạch thực hiện Đề án ‘Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019- 2021” trên địa bàn Tỉnh năm 2021
7 1604/VPUBND-HC 17/06/2021 V/v thực hiện KH thực hiện Đề án Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại mộtsố địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2021-2016 đến năm 2021” trên địa bàn Tỉnh năm 2021
8 1599/VPUBND-HC 17/06/2021 V/v thực hiện Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019- 2022” trên địa bàn Tỉnh năm 2021
9 1600/VPUBND-HC 17/06/2021 V/v thực hiện KH tuyên truyền, phổ biến về nội dung cơ bản Công ước quốc tế về các quyền dân sự chính trị và các khuyến nghị của Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân
10 1594/VPUBND-HC 17/06/2021 V/v thực hiện Kế hoạch phòng chống COVID-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu/cụm công nghiệp
11 1616/VPUBND-HC 17/06/2021 V/v thực hiện Kế hoạch thông tin đối ngoại tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2025
12 1612/VPUBND-HC 17/06/2021 V/v thành lập Tổ tham mưu giúp việc các vấn đề có liên quan đô thị thông minh
13 1596/VPUBND-HC 17/06/2021 V/v lấy ý kiến phối hợp tuyên truyền đối ngoại môi trường đầu tư tỉnh Đồng Tháp
14 1614/VPUBND-HC 17/06/2021 V/v đề nghị ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai và xây dựng năm 2021
15 1595/VPUBND-HC 17/06/2021 V/v đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 3
16 1598/VPUBND-HC 17/06/2021 V/v phối hợp thực hiện Quyết định số 724/QĐ-BCĐ ngày 10/6/2021 của Ban Chỉ đạo Phát triển du lịch và tạo dựng hình ảnh địa phương tỉnh Đồng Tháp
17 1623/VPUBND-HC 17/06/2021 V/v đề xuất phối hợp triển khai thực hiện mô hình thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn Thành phố
18 1620/VPUBND-HC 17/06/2021 V/v ý kiến trích Quỹ thi đua, khen thưởng
19 1622/VPUBND-HC 17/06/2021 Về việc giải quyết nột dung về sụt lún đường tại thành phố Sa Đéc, Phà Tân Bình, huyện Thanh Bình và cầu Bà vại, thành phố Cao Lãnh
20 1606/VPUBND-HC 17/06/2021 V/v Phê duyệt kết quả đánh giá sơ bộ năng lực, kinh nghiệm Nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất – Dự án Khu đô thị mới Vĩnh Phước, thành phố Sa Đéc