Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 2013/VPUBND-HC 05/06/2023 V/v thực hiện Quyết định số 02/QĐ-BCĐ ngày 31/5/2023 của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Đồng Tháp
2 2016/VPUBND-HC 06/06/2023 V/v thực hiện Thông tư số 23/2023/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính
3 389/UBND-KT 05/06/2023 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch cấp nước an toàn khu vực nông thôn cấp Tỉnh giai đoạn 2024 - 2028
4 2010/VPUBND-HC 05/06/2023 V/v tham mưu, đề xuất việc tiếp và làm việc với tổ chức Program for Appropriate Technology in Health (PATH)
5 2009/VPUBND-HC 05/06/2023 V/v tham mưu, rà soát cung cấp thông tin tiến độ triển khai thực hiện Kế hoạch số 316/KHUBND ngày 29/10/2021 của Ủy ban nhân dân Tỉnh
6 2008/VPUBND-HC 05/06/2023 V/v tham mưu đề xuất phương án tuyên truyền Đề án 06/CP
7 2014/VP.UBND-HC 05/06/2023 V/v theo dõi tình hình thực hiện và đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình đảm bảo cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2021-2025
8 2011/VP.UBND-HC 05/06/2023 V/v thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết Khu dân cư Thiên Hoa thành p
9 572/UBND-HC 05/06/2023 V/v triển khai thực hiện Thông báo số 1364/TB-ĐKT và Thông báo số 246/TB-ĐKT của Đoàn Kiềm tra CCHC, KSTTHC tỉnh Đồng Tháp
10 1991/VPUBND-HC 02/06/2023 V/v triển khai thực hiện Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 của Chính phủ
11 1994/VPUBND-HC 02/06/2023 V/v góp ý dự thảo Thông tư Bộ Nội vụ
12 1990/VPUBND-HC 02/06/2023 V/v góp ý Kế hoạch triển khai thực hiện “Chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế thanh thiếu nhi Việt Nam, giai đoạn 2022-2030” trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
13 2004/VPUBND-HC 02/06/2023 V/v chuẩn bị nội dung tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2023
14 2005/VPUBND-HC 02/06/2023 V/v góp ý dự thảo văn bản chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống ma túy và phòng, chống mại dâm trên địa bàn Tỉnh
15 109/UBND-VX 02/06/2023 V/v chấp thuận chủ trương tổ chức đi tham quan nghỉ mát tại thành phố Cần Thơ
16 386/UBND-KT 02/06/2023 V/v rà soát hồ sơ phân tích kết dư ngân sách từ năm 2018-2021
17 385/UBND-KT 02/06/2023 V/v góp ý dự thảo Quyết định ủy quyền phê duyệt đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh quyết định
18 569/UBND-HC 02/06/2023 V/v góp ý dự thảo Quyết định công bố và Danh mục TTHC nội bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải
19 108/UBND-VX 02/06/2023 V/v hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5, Tuần lễ quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2023 và tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn thành phố Sa Đéc
20 43/QĐ-UBND-TĐKT 02/06/2023 Quyết định khen thưởng các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh năm học 2022 - 2023; Hội thi vẽ tranh Cổ động tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh năm học 2022 - 2023; Cuộc thi Khoa học kỹ thuật học sinh trung học, năm học 2022 - 2023