Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 37/UBBC 13/04/2021 V/v trưng dụng cán bộ, công chức phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội Khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026
2 949/VPUBND-HC 13/04/2021 V/v đề xuất tham dự Hội ngộ Kỷ lục gia Việt Nam lần thứ 42 - Hội nghộ Top Việt Nam lần thứ 1 năm 2021
3 954/VPUBND-HC 13/04/2021 V/v thực hiện Kế hoạch số 733/KH/SNV ngày 12/4/2021 của Sở Nội vụ Tỉnh
4 314/UBND-HC 13/04/2021 Untitled Văn bản chỉ đạo điều hành
5 323/UBND-HC 13/04/2021 V/v cung cấp thông tin người làm công tác văn thư, lưu trữ
6 72/BC-UBND 13/04/2021 Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 08-CT/TW ngày 21/10/2011 của Ban Bí thƣ khóa XI về “Tăng cƣờng sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới”
7 97/UBND-XDCB 13/04/2021 V/v ý kiến về công trình đường Ngã Bát bờ phải, xã Tân Phú Đông
8 324/UBND-HC 13/04/2021 V/v triển khai thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2021 của BCĐ cải cách hành chính của Chính phủ
9 322/UBND-HC 13/04/2021 V/v tiếp nhận cơ sở nhà, đất Trường Quân sự tỉnh Đồng Tháp (cũ)
10 325/UBND-HC 13/04/2021 V/v triển khai thực hiện Kết luận của TTCP tại Hội nghị trực tuyến tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020
11 326/UBND-HC 13/04/2021 V/v chủ trương bổ sung khối lượng nhà vệ sinh thuộc công trình Trường THCS Hùng Vương
12 321/UBND-HC 13/04/2021 V/v trồng thay mới, cải tạo hoa kiểng khu vực đường phố
13 320/UBND-HC 13/04/2021 V/v đốn hạ cây phượng bị nghiêng, mục thân trên đường Hùng Vương
14 13/BATGT 13/04/2021 V/v báo cáo, đề xuất giải pháp đảm bảo an toàn giao thông đoạn từ Km15+561 đến Km16+725, đường Quốc lộ 80
15 914/VPUBND-HC 12/04/2021 V/v tiếp tục thực hiện xây dựng “Đơn vị học tập” giai đoạn 2021-2025
16 920/VPUBND-HC 12/04/2021 V/v góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ
17 919/VPUBND-HC 12/04/2021 V/v đăng ký kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ
18 22/UBND-VX 12/04/2021 V/v chấp thuận đưa người tâm thần đi điều trị bệnh
19 922/VPUBND-HC 12/04/2021 V/v tập huấn sử dụng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến
20 43/QĐ-UBND-XDCB 12/04/2021 Quyết định Phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch Khu đô thị thương mại dịch vụ ven sông phía Đông thành phố Sa Đéc