Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1905/VPUBND-HC 26/05/2023 V/v tăng cường công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động
2 1906/VPUBND-HC 26/05/2023 V/v phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023
3 1904/VPUBND-HC 26/05/2023 V/v đẩy nhanh lộ trình chuyển học sinh từ điểm trường phụ về điểm trường chính
4 1907/VPUBND-HC 26/05/2023 V/v chuẩn bị nội dung tiếp Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 219/QĐ-TTr của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
5 1903/VPUBND-HC 26/05/2023 V/v đào tạo nhân lực phục vụ cho các làng nghề
6 100/UBND-VX 26/05/2023 V/v chấp thuận chủ trương tổ chức đi tham quan trải nghiệm tại Hồ Tràm – Vũng Tàu”
7 101/UBND-VX 26/05/2023 V/v chấp thuận chủ trương tổ chức đi tham quan, nghỉ mát tại Hòn Sơn – Kiên Giang
8 1915/VPUBND-HC 26/05/2023 Báo cáo kết quả 01 năm triển khai thi hành Thông tư02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022vềhướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
9 138/BC-BCĐ 26/05/2023 Báo cáo Kết quả thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn thành phố Sa Đéc 06 tháng đầu năm 2023
10 538/UBND 26/05/2023 V/v góp ý dự thảo Quyết định công bố và Danh mục thủ tục hành chính nội bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường
11 536/UBND-HC 26/05/2023 V/v tổ chức lớp bồi dưỡng về định giá đất năm 2023
12 38/QĐ-UBND-TĐK 26/05/2023 Quyết định khen thưởng các học sinh có thành tích xuất sắc trong năm học 2022 - 2023
13 155/KH-UBND 26/05/2023 Kế hoạch thực hiện khuyến công hỗ trợ phát triển sản xuất công nghiệp và tiếp tục thực hiện Đề án phát triển Làng nghề Bột Sa Đéc trên địa bàn thành phố Sa Đéc năm 2023
14 154/KH-UBND 26/05/2023 Kế hoạch tập huấn nghiệp vụ công tác hộ tịch, chứng thực năm 2023
15 156/KH-UBND 26/05/2023 Kế hoạch Thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp trên địa bàn thành phố Sa Đéc năm 2023
16 1914/VPUBND-HC 26/05/2023 V/v triển khai Thông tư số 29/2023/TT-BTC ngày 17 tháng 5 năm 2023 của Bộ Tài chính
17 1878/VPUBND-HC 26/05/2023 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 01/2023/TT-BKHĐT ngày 14/4/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
18 1913/VPUBND-HC 26/05/2023 V/v đề xuất hỗ trợ kinh phí Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Sa Đéc năm 2023
19 1809/VPUBND-HC 26/05/2023 V/v góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND Tỉnh quy định nội dung và mức hỗ trợ kinh phí hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn Tỉnh
20 1911/VPUBND-HC 26/05/2023 V/v báo cáo tình hình quản lý, sử dụng ngân sách sự nghiệp bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu các năm 2021 - 2023