Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 143/VPUBND-HC 18/01/2022 V/v thành lập Hội đồng tư vấn Thuế các xã, phường
2 14/KH-UBND Kế hoạch phối hợp tiếp công dân vào các ngày lễ, tết và các sự kiện chính trị quan trọng năm 2022
3 141/VPUBND-HC 18/01/2022 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch phát triển Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn Tỉnh năm 2022
4 140/VPUBND-HC 18/01/2022 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2022
5 62/UBND-HC 18/01/2022 V/v tình hình, kết quả thực hiện Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 07/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ
6 63/UBND-HC 18/01/2022 V/v quản lý, sử dụng đất lang bồi ở Cồn Đông Giang, xã Tân Khánh Đông
7 145/VPUBND-HC 18/01/2022 V/v tham mưu thực hiện Chương trình công tác của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Tỉnh năm 2022
8 144/VPUBND-HC 18/01/2022 V/v tổ chức các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân Nhâm Dần năm 2022
9 146/VPUBND-HC 18/01/2022 V/v triển khai thực hiện Chương trình phát động du lịch nội địa thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố
10 142/VPUBND-HC 18/01/2022 V/v cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến vụ việc tranh chấp QSDĐ giữa bà Nguyễn Thị Kim Cúc với Nguyễn Hữu Đức
11 49/UBND-HC 13/01/2022 V/v triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Thành phố và nội dung Bản cam kết hành động năm 2022
12 109/VPUBND-HC 13/01/2022 V/v báo cáo tình hình thực hiện thủ tục đầu tư các dự án Trường học thuộc Chương trình đảm bảo cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2021-2025
13 105/VPUBND-HC 13/01/2022 V/v cấp kinh phí thanh toán chi phí khoan khảo sát địa chất xây dựng dự án Trường Mầm non Ánh Dương
14 08/QĐ-UBND-TL 13/01/2022 Quyết định thành lập Tổ thẩm định hỗ trợ sử dụng kinh phí khuyến công thành phố Sa Đéc
15 13/QĐ-UBND-TCCB 13/01/2022 Quyết định xếp phụ cấp thâm niên đối với ông Ngô Bằng Tiến Sĩ
16 106/VPUBND-HC 13/01/2022 V/v nghiên cứu, khảo sát, tài trợ kinh phí lập quy hoạch và đề xuất dự án của Công ty Cổ phần Đầu tư Tập đoàn Phương Trang
17 110/VPUBND-HC 13/01/2022 V/v hoạt động khai thác ban ngày chợ đêm đường Nguyễn Hữu Cảnh
18 31/QĐ-UBND-HC 13/01/2022 Quyết định PD phân khai danh mục các công trình từ nguồn kinh phí bảo trì (nâng cấp, duy tu sửa chữa) công trình đường bộ năm 2022 trên địa bàn thành phố Sa Đéc
19 12/QĐ-UBND-TCCB 13/01/2022 Quyết định nâng bậc lương thường xuyên đối với ông Võ Văn Thái
20 111/VPUBND-HC 13/01/2022 V/v đăng ký nội dung phối hợp hoạt động khoa học công nghệ năm 2022