Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 2053/VPUBND-HC 30/09/2020 V/v đôn đốc xử lý công nợ đối với các dự án đã được phê duyệt quyết toán hoàn thành
2 2052/VPUBND-HC 30/09/2020 V/v trình dự thảo quyết định điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020, kế hoạch vốn kéo dài của năm 2019 sang năm 2020 và kế hoạch đầu tư năm 2020 từ nguồn vốn NSTW thực hiện CTMTQG xây dựng nông thôn mới
3 2051/VPUBND-HC 30/09/2020 V/v ý kiến đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng công trình hẻm 405, đường Nguyễn Tất Thành (hẻm Tư Mão), phường 1, thành phố Sa Đéc
4 2040/VPUBND-HC 30/09/2020 V/v kết quả thực hiện chỉ đạo sản xuất trồng trọt vụ Thu Đông 2020; Kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2020 - 2021
5 2046/VPUBND-HC 30/09/2020 V/v chuẩn bị nội dung tiếp và làm việc với Đoàn công tác Tỉnh về Chương trình hợp tác của Tập đoàn Lộc Trời
6 2050/VPUBND-HC 30/09/2020 V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2020
7 2042/VPUBND-HC 30/09/2020 V/v triển khai Quyết định bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được
8 2043/VPUBNDD-HC 30/09/2020 triển khai thực hiện Công văn số 772/UBND-KT ngày 23/9/2020 của UBND Tỉnh
9 2041/VPUBND-HC 30/09/2020 V/v phối hợp đưa sản phẩm hỗ trợ nông dân lên sàn giao dịch thương mại điện tử Postmart
10 2046/VPUBND-HC 30/09/2020 V/v thực hiện Kế hoạch số 220/KHBCĐ389 ngày 25/9/2020 của Ban Chỉ đạo 389 Tỉnh
11 2034/VPUBND-HC 30/09/2020 V/v điều chỉnh tổng mặt bằng dự án KDC Ngô Thị Thúy Vân
12 2054/VPUBND-HC 30/09/2020 V/v đề xuất thực hiện nội dung thông tin tuyên truyền của Báo Pháp luật Việt Nam
13 2048/VPUBND-HC 30/09/2020 V/v quản lý và bảo vệ tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
14 47/UBND-TCCB 30/09/2020 V/v thay đổi người tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư, lưu trữ năm 2020
15 217/QĐ-UBND-HC 30/09/2020 Quyết định về việc công nhận Tập huấn viên cấp huyện
16 203/VPUBND-TCD 30/09/2020 Về việc giải quyết đơn của ông Phạm Ngọc Tùng
17 204/VPUBND-TCD 30/09/2020 Về việc giải quyết đơn của bà Đoàn Thị Hồng Thu
18 223/UBND-XDCB 30/09/2020 V/v khắc phục tình hình sụp lún tuyến đường Nguyễn Thiện Thuật (đoạn từ chùa Tây Hưng đến cầu Bà Điếc) thuộc phường An Hòa
19 797/UBND-HC 30/09/2020 V/v khảo sát hiện trạng tại các tuyến đường nội bộ KDC Tân Thuận (Lô A)
20 806/UBND-HC 30/09/2020 V/v đầu tư xây dựng công trình Rạch Cao Mên (đoạn từ Cầu Miễu đến cầu Cao Mên dưới); Hạng mục: Nạo vét thuộc phường An Hòa