Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 2025/VPUBND-HC 28/09/2020 V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 222/KH-UBND ngày 25/9/2020 của UBND Tỉnh
2 2022/VPUBND-HC 28/09/2020 V/v đôn đốc việc lập và trình hồ sơ thẩm định thủ tục giai đoạn chuẩn bị dự án dự kiến kế hoạch năm 2021 và giai đoạn 2021-2025
3 790/UBND-HC 28/09/2020 V/v vận động lao động tham dự phỏng vấn đi làm việc tại Nhật Bản đợt 2 năm 2020
4 176/UBND-KT 25/09/2020 V/v kiểm tra, xử lý vi phạm về đánh bắt thủy sản trái phép
5 414/QĐ-UBND-TCCB 25/09/2020 Quyết định V/v nâng bậc lương thường xuyên đối với ông Huỳnh Văn Ngọc
6 214/QĐ-UBND-HC 25/09/2020 Quyết định V/v phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình Đường Phạm Hữu Lầu nối dài (đoạn từ rạch Bà Nhị đến đường Vành đai Tây Bắc)
7 213/QĐ-UBND-HC 25/09/2020 Quyết định V/v phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình Đường đấu nối từ đường Trần Thị Nhượng đến Khu Liên hợp thể dục thể thao, thuộc dự án đường Trần Thị Nhượng (giai đoạn 4)
8 175/UBND-KT 25/09/2020 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
9 2018/VPUBND-HC 25/09/2020 V/v hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2016 - 2020 do Sở Tài nguyên và Môi trường Tỉnh phụ trách
10 2017/VPUBND-HC 25/09/2020 V/v đầu tư dự án Nhà máy chế biến hoa quả của Công ty CP Tập đoàn TH
11 2019/VPUBND-HC 25/09/2020 V/v triển khai thực hiện Công văn số 280/UBND-ĐTXD ngày 10/9/2020 của UBND Tỉnh
12 198/VPUBND-TCD 25/09/2020 Về việc giải quyết đơn của ông Lê Văn Oai
13 2021/VPUBND-HC 25/09/2020 V/v đầu tư xây dựng công trình Lát vỉa hè các tuyến đường nội bộ KDC xã Tân Phú Đông
14 2020/VPUBND-HC 25/09/2020 V/v đầu tư công trình Gia cố sạt lở và sữa chữa mặt đường Cai Dao trên ( đoạn từ số nhà 339A đến số nhà 340)
15 786/UBND-HC 25/09/2020 V/v cấp phép xây dựng cho bà Đinh Thị Tường Vi
16 2015/VPUBND-HC 24/09/2020 V/v triển khai Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ
17 2009/VPUBND-HC 24/09/2020 /v thực hiện ý kiến Kết luận của PCT.UBND Tỉnh Nguyễn Thanh Hùng tại cuộc họp bàn về phương án bố trí kho lưu trữ tài liệu
18 780/UBND-HC 24/09/2020 V/v phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng người hoạt động không chuyên trách tại UBND Phường 1
19 2010/VPUBND-HC 24/09/2020 V/v cho phép giáo viên người nước ngoài giảng dạy tại thành phố Sa Đéc
20 2016/VPUBND-HC 24/09/2020 V/v chuẩn bị nội dung tiếp Đoàn giám sát việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế đối với hộ nghèo và hộ cận nghèo