Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 2008/VPUBND-HC 24/09/2020 V/v báo cáo kết quả thực hiện công tác văn thư, lưu trữ năm 2020
2 2011/VPUBND-HC 24/09/2020 V/v thực hiện Nghị định của Chính phủ về công tác thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và miễn giấy phép xây dựng
3 72/QĐ-UBND-TL 24/09/2020 Quyết định về việc thành lập Tổ Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021
4 71/QĐ-UBND-TL 24/09/2020 Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021
5 410/QĐ-UBND-TCCB 24/09/2020 Quyết định về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với ông Phạm Trần Hoài Thương
6 412/QĐ-UBND-TCCB 24/09/2020 Quyết định về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với ông Huỳnh Trương Phi
7 51/QĐ-UBND-TĐKT 24/09/2020 Quyết định về việc khen thưởng cá nhân đã có thành tích đóng góp trong phát triển Kinh tế - Xã hội của Thành phố, giai đoạn I năm 2020
8 411/QĐ-UBND-TCCB 24/09/2020 Quyết định về việc nâng mức phụ cấp thâm niên đối với ông Võ Thành Sơn
9 413/QĐ-UBND-TCCB 24/09/2020 Quyết định về việc nâng phụ cấp thâm niên nghề đối với bà Trần Mai Thủy
10 268/QĐ-UBND-XDCB 24/09/2020 Quyết định phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường Kênh 19 tháng 5, hạng mục: nền, mặt đường, cầu và cống ngang đường
11 269/QĐ-UBND-XDCB 24/09/2020 Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trang trí đèn led mỹ thuật cầu Sa Nhiên
12 172/UBND-KT 24/09/2020 V/v nhu cầu xây dựng “Quy chuẩn kỹ thuật địa phương” năm 2021 và những năm tiếp theo
13 128/KH-UBND 24/09/2020 Kế hoạch thực hiện tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường đợt IV năm 2020 trên địa bàn thành phố Sa Đéc
14 127/KH-UBND 24/09/2020 Kế hoạch hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2020
15 782/UBND-HC 24/09/2020 V/v góp ý dự thảo Quy chế phối hợp quản lý trật tự đô thị giữa đội Quản lý trật tự Đô thị với các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND cấp xã
16 173/UBND-KT 24/09/2020 Góp ý dự thảo Nghị quyết, Tờ trình quy định nội dung, nhiệm vụ chi duy tu, bảo dưỡng và xử lý cấp bách sự cố đê điều, hệ thống đê điều trên địa bàn Tỉnh
17 2013/VPUBND-HC 24/09/2020 V/v bổ sung nguồn vốn ủy thác từ Ngân sách Thành phố qua NHCSXH năm 2021 để cho vay các dự án khởi nghiệp
18 2007/VPUBND-HC 24/09/2020 V/v thông báo tham gia kết nối tiêu thụ các sản phẩm tỉnh Đồng Tháp tại thành phố Hà Nội
19 2012/VPUBND-HC 24/09/2020 V/v triển khai thực hiện Công điện khẩn số 01/CĐ-UBND ngày 22/9/2020 của UBND Tỉnh
20 781/UBND-HC 24/09/2020 /v chủ trương gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng công trình Đường Hồ Tùng mậu (đoạn Nguyễn Tất Thành đến cầu Hồ Tùng Mậu); hạng mục: Duy tu thảm nhựa mặt đường, bó vỉa, lát gạch vỉa hè và cải tạo hố thu nước