Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1985/VPUBND-HC 22/09/2020 V/v thực hiện Nghị quyết số 129/NQ-CP tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2020
2 1984/VPUBND-HC 22/09/2020 V/v đề xuất khắc phục vệ sinh môi trường kênh Xẻo Gừa
3 189/VPUBND-TCD 22/09/2020 Về việc giải quyết đơn yêu cầu của ông Phạm Ngọc Anh, ngụ phường Tân Quy Đông, thành phố Sa Đéc
4 1986/VPUBND-HC 22/09/2020 V/v cung cấp hồ sơ liên quan đến 11 căn nhà ở tại đường Trần Thị Nhượng, khóm Tân Thuận, phường An Hoà, Tp.Sa Đéc của Cty TNHH Tiệp Phát
5 772/UBND-HC 22/09/2020 V/v đề xuất công trình điện đầu tư bằng vốn nhà nước, đề nghị điều chuyển sang ngành điện lực quản lý theo Quyết định số 41/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
6 188/VPUBND-TCD 22/09/2020 Về việc giải quyết đơn của ông Võ Thành Long, bà Võ Thị Tuyết Mai, bà Võ Thị Sáu
7 196/BC-UBND 22/09/2020 Báo cáo Kết quả thực hiện công tác truyền thông, bảo vệ môi trường giai đoạn 2016 – 2020 và phong trào chống rác thải nhựa
8 1965/VPUBND-HC 21/09/2020 V/v tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020
9 1963/VPUBND-HC 21/09/2020 V/v thông báo tuyển sinh lớp Hàn ngữ cho cán bộ, công chức, viên chứ
10 1978/VPUBND-HC 21/09/2020 V/v thực hiện Quyết định số 1440/QĐ-UBND-HC ngày 18 tháng 9 năm 2020 của UBND Tỉnh
11 1966/VPUBND-HC 21/09/2020 V/v thông báo nhập học lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cho cán bộ, công chức cấp xã (lớp 2)
12 1964/VPUBND-HC 21/09/2020 V/v giải quyết chế độ hỗ trợ thôi việc cho Công an viên xã Tân Quy Tây
13 1979/VPUBND-HC 21/09/2020 V/v khắc phục các lỗi trên phần mềm iDesk
14 1980/VPUBND-HC 21/09/2020 V/v ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố
15 1962/VPUBND-HC 21/09/2020 V/v đăng ký lớp tập huấn bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường 2020
16 166/UBND-KT 21/09/2020 V/v đánh giá tính khả thi thực hiện tiêu chí về Giao thông xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
17 211//QĐ-UBND-C 21/09/2020 Quyết định phê duyệt ĐA Quy hoạch tổng thể hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố từ năm 2020 đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030
18 1971/VPUBND-HC 21/09/2020 V/v triển khai Quyết định số 1446/QĐ- UBND.HC ngày 18/9/2020 của UBND Tỉnh
19 1972/VPUBND-HC 21/09/2020 V/v triển khai Quyết định số 1444/QĐ- UBND.HC ngày 18/9/2020 của UBND Tỉnh
20 1973/VPUBND-HC 21/09/2020 V/v triển khai Quyết định số 1445/QĐ- UBND.HC ngày 18/9/2020 của UBND Tỉnh