Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 20/UBND-VX 30/01/2020 V/v rà soát, cung cấp hiện trạng hệ thống mạng LAN để chuẩn bị cho Kế hoạch triển khai IPv6 của tỉnh theo Kế hoạch hành động quốc gia về IPv6
2 19/UBND-VX 30/01/2020 V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona
3 99/VPUBND-HC 22/01/2020 V/v chủ trương đầu tư mở rộng đường dân sinh cặp khu công nghiệp C ấp Khánh Hòa và được đấu nối vào đường KCN C
4 64/UBND-HC 22/01/2020 V/v chủ trương chỉ định cá nhân thực hiện trong giữ xe phục vụ tết Nguyên Đán năm 2020
5 28/QĐ-UBND-HC 22/01/2020 Quyết định phê duyệt PA bổ sung bồi thường, hỗ trợ di dời tài sản đối với công trình Đường Cao Mên trên bờ phải
6 13/QĐ-UBND-XDCB 22/01/2020 Quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình Đường từ đường Nguyễn Sinh Sắc đến Khu liên hợp thể dục thể thao
7 12/QĐ-UBND-XDCB 22/01/2020 Quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Đường Nguyễn Tất Thành nối dà
8 10/UBND-XDCB 22/01/2020 V/v sử dụng một phần vỉa hè để xe khách đến khám chữa bệnh của bệnh viên Phương Châu Sa Đéc và khai thác bãi đậu xe trước Vincom+
9 10/KH-UBND 22/01/2020 Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thành phố Sa Đéc năm 2020
10 09/UBND-XDCB 22/01/2020 V/v chủ trương lắp đặt hệ thống chiếu sáng các tuyến đường nội bộ Khu dân cư chợ Tân Phú Đông
11 09/KH-UBND 22/01/2020 Kế hoạch tổ chức thực hiện công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy
12 08/KH-UBND 22/01/2020 Kế hoạch Rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 trên địa bàn thành phố Sa Đéc
13 05/QĐ-UBND-TCCB 21/01/2020 Quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ quản lý ngành giáo dục ối với bà Nguyễn Thị Thanh
14 06/QĐ-UBND-TCCB 21/01/2020 Quyết định về việc bổ nhiệm lại cán bộ quản lý ngành giáo dục đối với bà Huỳnh Thị Thùy Oanh.
15 04/QĐ-UBND-TCCB 21/01/2020 Quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ quản lý ngành giáo dục đối với bà Lê Hồng Phương Hiếu
16 03/QĐ-UBND.TCCB 21/01/2020 Quyết định Về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Học tập cộng đồng xã Tân Phú Đông
17 98/VPUBND-HC 21/01/2020 V/v góp ý Kế hoạch tái đàn gắn với tái cơ cấu chăn nuôi heo sau dịch bệnh Dịch tả heo Châu
18 62/UBND-HC 21/01/2020 V/v báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại thực hiện nhiệm vụ chính quyền cấp xã năm 2019
19 61/UBND-HC 21/01/2020 V/v trình thẩm định và phê duyệt giá đất cụ thể làm cơ sở giá khởi điểm đấu giá thực hiện dự án Khu Trung tâm thương mại Hoa Kiểng Đồng Tháp.
20 60/UBND-HC 21/01/2020 V/v chủ trương đấu nối nguồn điện chiếu sáng công cộng trên địa bàn xã Tân Khánh Đông