Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 122/TTr-UBND 18/09/2020 Tờ trình V/v hình thức lựa chọn nhà đầu tư, đơn vị lập và đề xuất dự án Khu đô thị mới Vĩnh Phước, thành phố Sa Đéc
2 70/QĐ-UBND-TL 18/09/2020 Quyết định về việc thành lập Tổ Kiểm tra cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
3 408/QĐ-UBND-TCCB 18/09/2020 Quyết định về việc tiếp nhận và phân công viên chức bà Trần Thị Thiên Kim
4 69/QĐ-UBND-TL 18/09/2020 Quyết định về việc thanh tra trách nhiệm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2019
5 211/QĐ-UBND-HC 18/09/2020 Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng xét duyệt sáng kiến thành phố Sa Đéc
6 767/UBND-HC 18/09/2020 Góp ý dự thảo Chiến lược Quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn đến 2050
7 1950/VPUBND-HC 18/09/2020 V/v hỗ trợ kinh phí cho công tác hội và phong trào sinh viên của Chi hội Sinh viên Châu Thành - Sa Đéc - Lai Vung - Lấp Vò nhiệm kỳ 2020 - 2021
8 1956/VPUBND-HC 18/09/2020 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND ngày 11/9/2020 của UBND Tỉnh
9 1955/VPUBND-HC 18/09/2020 Triển khai thực hiện Thông báo ý kiến của Thường trực Thành ủy về cho chủ trương tổ chức Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 năm 2020
10 1954/VPUBND-HC 18/09/2020 V/v đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 74/2018/NĐ-CP và Nghị định số 86/2012/NĐ-CP
11 164/UBND-KT 18/09/2020 V/v đăng ký danh sách tham quan, học tập kinh nghiệm phát triển năng suất lao động các ngành công nghiệp chủ lực
12 768/UBND-HC 18/09/2020 V/v đăng ký bổ sung danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích đất lúa năm 2020 trên địa bàn Thành phố
13 1948/VPUBND-HC 18/09/2020 V/v tổ chức lại các hoạt động thể dục thể thao năm 2020
14 1959/VPUBND-HC 18/09/2020 V/v triển khai thực hiện Quyết định 1436/QĐ-UBND-HC ngày 17/9/2020 của UBND Tỉnh
15 1960/VPUBND-HC 18/09/2020 V/v tham mưu báo cáo tình hình thực hiện quy hoạch phát triển thể dục thể thao và hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật thể dục thể thao đến năm 2020
16 1958/VPUBND-HC 18/09/2020 V/v tham mưu báo cáo tổng kết Đề án “Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”
17 766/UBND-HC 18/09/2020 V/v báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2020
18 192/BC-UBND 18/09/2020 Báo cáo Công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng quý III và 9 tháng đầu năm 2020
19 191/BC-UBND 18/09/2020 Báo cáo Kết quả tổng kết thực hiện Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020”
20 194/BC-UBND 18/09/2020 Báo cáo Kết quả thực hiện công tác bảo tồn đa dạng sinh học giai đoạn 2015 - 2020