Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1945/VPUBND-HC 17/09/2020 V/v tăng cường triển khai thực hiện các Quyết định phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19
2 1938/VPUBND-HC 17/09/2020 V/v thay đổi vị trí xả nước thải của Siêu thị Co.opmart Sa Đéc
3 1947/VPUBND-HC 17/09/2020 V/v cho ý kiến về đầu tư dự án Xây dựng khu đô thị mới Vĩnh Phước
4 217/UBND-XDCB 17/09/2020 V/v thành lập Tổ kỹ thuật xác định nguyên nhân và giải pháp khắc phục sụt lún đường Nguyễn Huệ, thành phố Sa Đéc
5 216/UBND-XDCB 17/09/2020 V/v xử lý sụp lún mặt đường Nguyễn Huệ, thành phố Sa Đéc
6 218/UBND-XDCB 17/09/2020 V/v rà soát, đăng ký nhu cầu ứng vốn từ nguồn quỹ phát triển đất Tỉnh thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng các dự án, công trình sử dụng vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025
7 190/BC-UBND 17/09/2020 Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020
8 203/UBND-VX 17/09/2020 V/v tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em
9 263/QĐ-UBND-XDCB 17/09/2020 Quyết định Phê duyệt dự toán Gói thầu số 03: Kiểm toán công trình thuộc dự án: Đường Trần Thị Nhượng (giai đoạn 4), thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp
10 406/QĐ-UBND-TCCB 17/09/2020 Quyết định V/v nâng bậc lương đối với ông Trương Hoài Long
11 405/QĐ-UBND-TCCB 17/09/2020 Quyết định V/v nâng bậc lương thường xuyên đối với ông Nguyễn Thanh Thiện
12 403/QĐ-UBND-TCCB 17/09/2020 Quyết định V/v nâng bậc lương thường xuyên đối với ông Tống Anh Quân
13 407/QĐ-UBND-TCCB 17/09/2020 Quyết định V/v nâng bậc lương thường xuyên đối với ông Nguyễn Công Hiếu
14 68/QĐ-UBND-TL 17/09/2020 Quyết định V/v thành lập Đội Phòng cháy chữa cháy Khu hành chính thành phố Sa Đéc
15 67/QĐ-UBND-TL 17/09/2020 Quyết định V/v thành lập Đội tự vệ khu hành chính thành phố Sa Đéc
16 262/QĐ-UBND-XDCB 17/09/2020 Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Đường ĐT 853 cũ đoạn qua thành phố Sa Đéc
17 404/QĐ-UBND-TCCB 17/09/2020 Quyết định cho viên chức thôi việc đối với bà Nguyễn Thị Quế Phương
18 209/QĐ-UBND-HC 17/09/2020 Quyết định về việc ban hành nội quy phòng cháy chữa cháy Khu hành chính Thành phố
19 210/QĐ-UBND-HC 17/09/2020 Quyết định về việc phê duyệt phương án bổ sung bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với công trình Đường Hoàng Sa, thành phố Sa Đéc thuộc phường Tân Quy Đông và Phường 3, thành phố Sa Đéc
20 12/KH-UBND 17/09/2020 Kế hoạch tập huấn nghiệp vụ theo dõi tình hình thi hành pháp luật và xử lý vi phạm hành chính năm 2020