Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 2198/VPUBND-HC 21/10/2020 V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 241/KH-UBND ngày 19/10/2020 của UBND Tỉnh
2 2209/VPUBND-HC 21/10/2020 V/v thông báo kết quả phê duyệt đề án đợt 2 năm 2020
3 2196/VPUBND-HC 21/10/2020 V/v mời tham dự lớp tập huấn “Quản trị tài chính và Quản lý dòng tiền trong kinh doanh”
4 885/UBND-HC 21/10/2020 V/v chủ trương điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu dân cư đô thị và chợ ông Quế
5 2203/VPUBND-HC 21/10/2020 V/v thực hiện ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND Tỉnh Nguyễn Văn Dương tại phiên họp thường kỳ tháng 9 năm 2020
6 2210/VPUBND-HC 21/10/2020 V/v thực hiện Nghị quyết số 149/NQ-CP tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2020
7 884/UBND-HC 21/10/2020 V/v rà soát các dự án bất động sản không triển khai hoặc chậm triển khai thực hiện trên địa bàn thành phố Sa Đéc.
8 882/UBND-HC 21/10/2020 V/v chủ trương đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa Văn phòng ấp Khánh Nhơn, xã Tân Khánh Đông
9 883/UBND-HC 21/10/2020 V/v chủ trương đầu tư xây dựng công trình Trụ sở Ban nhân dân khóm Hoà An; hạng mục: cải tạo, sửa chữa thuộc phường 2
10 886/UBND-HC 21/10/2020 V/v chủ trương bàn giao khuôn trồng cây trên vỉa hè thuộc công trình Đường số 01 và đường vào Cụm dân cư xã Tân Khánh Đông; hạng mục Lát gạch vỉa hè
11 881/UBND-HC 21/10/2020 V/v đề xuất thực hiện dự án Trường Lái xe tại khu đất hoa kiểng phường An Hoà
12 55/QĐ-UBND-TĐKT 20/10/2020 Quyết định khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác gia đình, giai đoạn 2010 - 2020
13 874/UBND-HC 19/10/2020 V/v cho ý kiến cử cán bộ quản lý ngành giáo dục tham dự “Lễ tri ân, tôn vinh tấm gương nhà giáo tiêu biểu” năm 2020
14 209/UBND-VX 19/10/2020 Về việc chấp thuận đưa người tâm thần đi điều trị bệnh
15 210/UBND-VX 19/10/2020 Về việc chấp thuận đưa người tâm thần đi điều trị bệnh
16 2191/VPUBND-HC 19/10/2020 V/v thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
17 429/QĐ-UBND-TCCB 19/10/2020 Quyết định về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với ông Nguyễn Văn Hải
18 430/QĐ-UBND-TCCB 19/10/2020 Quyết định về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với bà Nguyễn Thị Mai Hồng
19 2185/VPUBND-HC 19/10/2020 V/v đề nghị điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Đường Trần Thị Nhượng (giai đoạn 4), thành phố Sa Đéc
20 2181VPUBND-HC 19/10/2020 V/v góp ý dự thảo văn bản