Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 745/UBND-HC 11/09/2020 V/v báo cáo số sân bóng đá 11 người hiện có trên địa bàn
2 742/UBND-HC 11/09/2020 V/v đề nghị hỗ trợ phát triển du lịch theo Nghị quyết số 210/2018/NQHĐND ngày 06/12/2018 của Hội đồng nhân dân Tỉnh
3 1906/VPUBND-HC 11/09/2020 V/v tăng thêm thời gian thuê khai thác bến ô tô hàng và bến thuỷ nội địa Sa Đéc
4 384/QĐ-UBND-TCCB 11/09/2020 Quyết định V/v bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với viên chức bà Nguyễn Ngọc Tuyết Trinh, viên chức Trường Mầm non Tân Khánh Đông, thành phố Sa Đéc
5 383/QĐ-UBND-TCCB 10/09/2020 Quyết định V/v bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với viên chức bà Lê Thị Cẩm Linh
6 741/UBND-HC 11/09/2020 V/v phê duyệt cấp kinh phí lập quy hoạch khảo sát phân khu số 04 (phần còn lại)
7 1911/VPUBND-HC 11/09/2020 V/v v ý kiến một số nhiệm vụ quy hoạch phân khu trên địa bàn thành phố Sa Đéc
8 1910/VPUBND-HC 11/09/2020 V/v ý kiến của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hùng tại buổi khảo sát thực tế phương án đầu tư dự án Hạ tầng giao thông khu vực Nam sông Tiền
9 1904/VPUBND-HC 11/09/2020 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2025
10 1909//VPUBND-HC 11/09/2020 V/v tham mưu thực hiện Quyết định 1372/QĐ-UBND ngày 07/9/2020 của UBND Tỉnh
11 123/KH-BCĐ 11/09/2020 Kế hoạch triển khai thanh tra liên ngành an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2020
12 207/UBND-XDCB 11/09/2020 V/v chủ trương phát sinh khối lượng công trình đường Hồ Tùng Mậu (đoạn từ Nguyễn Tất Thành đến cầu Hồ Tùng Mậu); hạng mục: duy tu thảm nhựa mặt đường, bó vỉa, lát gạch vỉa hè và cải tạo hố thu nước
13 1905/VPUBND-HC 11/09/2020 V/v đầu tư dự án Khu nhà phố Tân Quy Tây
14 744/UBND-HC 11/09/2020 V/v Chấp thuận chủ trương mở rộng phạm vi thu hồi đất cống Ngã Am hết thửa đất của ông Nguyễn Văn Tý và ông Pham Thanh Lưu thuộc hạng mục Cống bản Ngã Am thuộc dự án Đường Trần Thị Nhượng (giai đoạn 4)
15 738/UBND-HC 10/09/2020 V/v xác nhận quy hoạch đối với thửa đất của bà Nguyễn Thanh Thảo
16 1899/VPUBND-HC 10/09/2020 V/v lập thủ tục tiếp nhận viên chức
17 1898/VPUBND-HC 10/09/2020 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030
18 206/UBND-XDCB 10/09/2020 V/v ý kiến liên quan đến công trình khoan ngang đường vành đai ĐT.848 tại Km4+150
19 734/UBND-HC 10/09/2020 V/v chủ trương tổ chức đấu giá bãi trông giữ xe trước Vincom+ (lần 2)
20 381/QĐ-UBND-TCCB 10/09/2020 Quyết định V/v gia hạn thời gian điều động tạm thời công chức cấp xã bà Phan Thị Tú Phương, công chức Tài chính – Kế toán UBND phường 1