Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 206/QĐ-UBND-HC 09/09/2020 Quyết định V/v phê duyệt PA bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình Đường ĐT 852B giai đoạn 2 (đường vành đai Tây Bắc, thành phố Sa Đéc)
2 1879/VPUBND-HC 09/09/2020 V/v trả lời kiến nghị của người dân qua tổng đài 1022
3 158/TB-UBND 09/09/2020 Thông báo V/v thực hiện di dời, giải tỏa bàn giao mặt bằng xây dựng công trình Khu dân cư và trụ sở viện kiểm sát nhân dân thành phố Sa Đéc
4 252/QĐ-UBND-XDCB 09/09/2020 Quyết định Phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng hạng mục: Sơn tín hiệu đường đoạn từ Km0+000 đến Km2+040 thuộc dự án Đường Nguyễn Sinh Sắc (đoạn từ ĐT848 đến nút giao thông cầu Cái Cỏ), thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp
5 204/QĐ-UBND-HC 09/09/2020 Quyết định V/v phân khai nguồn vốn bù thuỷ lợi phí và hỗ trợ đất trồng lúa theo Nghị định 35/NĐ-CP cho xã phường năm 2020 (đợt 3)
6 50/QĐ-UBND-TĐKT 09/09/2020 Quyết định Về việc khen thưởng 02 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong Giải bi sắt khu vực Đồng bằng sông Cửu Long năm 2020
7 379/QĐ-UBND-TCCB 09/09/2020 Quyết định cho công chức nghỉ hưu để hưởng chế độ hưu trí cho bà Quan Kim Oanhh
8 380/QĐ-UBND-TCCB 09/09/2020 Quyết định về việc chuyển công tác viên chức bà Trần Thị Ngọc Thuận
9 250/QĐ-UBND-XDCB 09/09/2020 Quyết định Phê duyệt dự toán chi phí các công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị dự án Đường Phạm Hữu Lầu nối dài (đoạn từ đường Nguyễn Tất Thành đến đường ĐT 848)
10 251/QĐ-UBND-XDCB 09/09/2020 Quyết định Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Đường ĐT 852B giai đoạn 2 (đường vành đai Tây Bắc, thành phố Sa Đéc), hạng mục: Di dời hệ thống cấp nước
11 728/UBND-HC 09/09/2020 V/v phê duyệt bổ sung danh mục mua sắm thiết bị, đồ dùng dạy học trang bị cho các Trường thuộc phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố năm 2020
12 731/UBND-HC 09/09/2020 V/v kiểm soát, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố
13 158/UBND-KT 09/09/2020 V/v góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với KCN, KKT trên địa bàn tỉnh
14 157/UBND-KT 09/09/2020 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch hỗ trợ xây dựng và phát triển nhãn hiệu, bao bì sản phẩm giai đoạn 2021-2025
15 160/UBND-KT 09/09/2020 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2025
16 1881/VPUBND-HC 09/09/2020 V/v triển khai tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường đợt IV năm 2020
17 1893/VPUBND-HC 09/09/2020 V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 208/KH-UBND ngày 08/9/2020 của UBND Tỉnh
18 1892/VPUBND-HC 09/09/2020 V/v ý kiến điều chỉnh thiết kế tổng mặt bằng Trung tâm Thương mại Hoa Kiểng Đồng Tháp
19 1891/VPUBND-HC 09/09/2020 V/v triển khai Kế hoạch số 198/KHUBND ngày 21/8/2020 của UBND Tỉnh về thực hiện EVFTA
20 1882/VPUBND-HC 09/09/2020 V/v hướng dẫn thực hiện tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2018 - 2020 do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phụ trách