Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1895/VPUBND-HC 09/09/2020 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1369/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
2 1883/VPUBND-HC 09/09/2020 V/v xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021 - 2025
3 1880VPUBND-HC 09/09/2020 V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 206/KH-UBND ngày 07/9/2020 của UBND Tỉnh
4 1890/VPUBND-HC 09/09/2020 V/v góp ý dự thảo Báo cáo đánh giá tác động Nghị quyết số 176/2018/NQ-HĐND và dự thảo Nghị quyết thay thế NQ số 176/2018/NQ-HĐND
5 186/BC-UBND 09/09/2020 Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2020
6 187/BC-UBND 09/09/2020 Báo cáo về thực trạng nhà ở trên địa bàn phục vụ công tác lập Chương trình phát triển nhà ở
7 205/QĐ-UBND-HC 09/09/2020 Quyết định V/v giao quyền xử phạt vi phạm hành chính
8 159/UBND-KT 09/09/2020 V/v chủ trương thực hiện mô hình khuyến nông giai đoạn 4 năm 2020
9 732/UBND-HC 09/09/2020 V/v chủ trương di dời trụ điện chiếu sáng trên vỉa hè đường Trần Thị Nhượng
10 184/BC-UBND 09/09/2020 Báo cáo V/v tình hình thực hiện, thanh toán kế hoạch đầu tư công tháng 08 năm 2020 trên địa bàn thành phố Sa Đéc
11 1896/VPUBND-HC 09/09/2020 V/v báo cáo công tác đảm bảo trật tự An toàn giao thông 9 tháng năm 2020
12 185/BC-UBND 09/09/2020 Báo cáo Công tác phòng, chống tham nhũng Quý III năm 2020
13 122/KH- BCĐ 09/09/2020 Kế hoạch triển khai đánh giá và công nhận danh hiệu văn hóa trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn Thành phố
14 724/UBND-HC 08/09/2020 V/v góp ý dự thảo Tờ trình của UBND Tỉnh và Nghị quyết của HĐND Tỉnh về điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình kiên cố hoá trường, lớp học giai đoạn 2016-2020
15 1872/VPUBND-HC 08/09/2020 V/v hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020 do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phụ trách
16 1871/VPUBND-HC 08/09/2020 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1358/QĐ-UBND-HC ngày 03/9/2020 của UBND Tỉnh
17 1870/VPUBND-HC 08/09/2020 V/v phối hợp tổ chức lớp tập huấn kiến thức pháp luật về an toàn thực phẩm ngành Công Thương năm 2020
18 1869/VPUBND-HC 08/09/2020 V/v thông báo cung ứng cây giống hoa kiểng nuôi cấy mô năm 2021
19 723/UBND-HC 08/09/2020 V/v phê duyệt kinh phí chi trả tiền hỗ trợ di dời công trình Bảo tồn, tôn tạo cây Da
20 249/QĐ-UBND-XDCB 08/09/2020 Quyết định hê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Đường ĐT 852B giai đoạn 2 (đường vành đai Tây Bắc, thành phố Sa Đéc), hạng mục: Di dời tuyến cáp viễn thông