Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 2190 /VPUBND-HC 19/10/2020 V/v thông qua phương án kiến trúc đường N7 thành phố Sa Đéc; phương án kiến trúc cầu Sở Thượng 2, thị xã Hồng Ngự và điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung khu vực dự kiến thành lập thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự
2 2182 /VPUBND-HC 19/10/2020 V/v khắc phục sự cố phương tiện thủy va chạm làm hư hỏng bờ kè sông Tiền, Phường 3, thành phố Sa Đéc
3 2180/VPUBND-HC 16/10/2020 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1589/QĐ-UBND-HC ngày 15/10/2020 của UBND Tỉnh
4 2162/VPUBND-HC 16/10/2020 V/v điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng KDC ấp Phú Long (phần quy hoạch thoát nước thải) thuộc xã Tân Phú Đông
5 242/UBND-XDCB 16/10/2020 V/v chủ trương điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Hệ thống nước sạch Tân Khánh Đông, Hệ thống nước sạch Tân Phú Đông và Hệ thống cấp nước xã Tân Phú Đông
6 2177/VPUBND-HC 16/10/2020 V/v điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết Khu Trung tâm thương mại dịch vụ khóm 4, phường 1
7 241/UBND-XDCB 16/10/2020 V/v đề xuất cho thực hiện lựa chọn nhà thầu kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành của dự án Đường Nguyễn Sinh Sắc (đoạn từ ĐT 848 đến nút giao thông cầu Cái Cỏ) và đường Trần Thị Nhượng giai đoạn 4, thành phố Sa Đéc
8 2176/VPUBND-HC 16/10/2020 V/v tham mưu thực hiện biểu trưng Đại hội Thể dục Thể thao cấp Thành phố
9 872/UBND-HC 16/10/2020 V/v đề xuất xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trên địa bàn thành phố năm 2021
10 217/VPUBND-TCD 16/10/2020 Về việc giải quyết đơn của ông Lê Khắc Minh
11 215/VPUBND-TCD 16/10/2020 Về việc giải quyết đơn của bà Lương Trúc Mai
12 216/VPUBND-HC 16/10/2020 V/v kiểm tra và đề xuất giải quyết đơn của bà Lưu Hồng Ngọc
13 864/UBND-HC 16/10/2020 V/v chủ trương đâu tư xây dựng công trình Gia cố sạt lở đường kênh Trung Ương bờ phải (đoạn nhà ông Huỳnh Thanh Tâm), hạng mục: Gia cố sạt lở
14 862/UBND-HC 16/10/2020 V/v chủ trương đầu tư xây dựng công trình Gia cố sạt lỡ đường Phạm Hữu Nghĩa bờ trái (đoạn nhà ông Sáu Đỏ), hạng mục: Gia cố sạt lở)
15 863/UBND-HC 16/10/2020 V/v chủ trương đầu tư xây dựng công trình Đường rạch Ngã Am (đoạn từ cầu Ngã Am đến nhà Út Kiệt), hạng mục: Nền, mặt đường thuộc khóm Tân An, phường An Hoà)
16 869/UBND-HC 16/10/2020 V/v chủ trương đâu tư xây dựng công trình Đường cặp rạch Ngã Bát; hạng mục: Gia cố sạt lở đường
17 2160/VPUBND-HC 16/10/2020 V/v báo cáo tình hình ngập úng tại các đô thị trên địa bàn Thành phố
18 2161/VPUBND-HC 16/10/2020 V/v xây dựng Quy chế phối hợp quan ly trât tự đô thi giữa Đội Quan ly trât tự đô thi với các cơ quan, đơn vi có liên quan và Uỷ ban nhân dân cấp xã
19 2174/VPUBND-HC 16/10/2020 V/v tổ chức Tổng kết Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020
20 2171/VPUBND-HC 16/10/2020 V/v tổ chức Đại hội Người cao tuổi cấp xã và Hội nghị Tổng kết nhiệm kỳ Ban đại diện Hội Người Cao tuổi Thành phố