Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 422/QĐ-UBND-TCCB 15/10/2020 Quyết định bổ nhiệm lại viên chức quản lý ngành giáo dục đối với ông Lê Quang Thịnh
2 421/QĐ-UBND-TCCB 15/10/2020 Quyết định bổ nhiệm lại viên chức quản lý ngành giáo dục đối với ông Văn Đức Trí
3 140/TTr-UBND 15/10/2020 Tờ trình Thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án Đường T3. Hạ tầng thủy sản (đoạn từ tỉnh lộ ĐT848 đến sông Tiền).
4 2154/VPUBND-HC 14/10/2020 V/v triển khai thực hiện Công văn số 2352/VPUBND-KT ngày 12/10/2020 của Văn phòng UBND Tỉnh
5 2143/VPUBND-HC 14/10/2020 V/v đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức “Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng thành phố Sa Đéc lần thứ VIII năm 2020”
6 2145/VPUBND-HC 14/10/2020 V/v triển khai thực hiện Công văn số 1387/VPUBND-THVX ngày 12/10/2020 của Văn phòng UBND Tỉnh
7 215/VPUBND-HC 14/10/2020 V/v bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của các huyện, thị xã, thành phố
8 212/VPUBND-TCD 14/10/2020 Về việc giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Chiêu Hoàng
9 240/UBND-XDCB 13/10/2020 V/v chủ trương đầu tư sửa chữa và nâng cấp các hạng mục thuộc Nghĩa trang Liệt sĩ
10 853/UBND-HC 13/10/2020 V/v chủ trương làm Huy hiệu quảng bá hình ảnh địa phương
11 852/UBND-HC 13/10/2020 V/v điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh
12 208/UBND-VX 13/10/2020 V/v đề nghị giải quyết chế độ mai táng phí theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg
13 292/QĐ-UBND-XDCB 12/10/2020 Quyết định PD kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Thay thế đèn Sodium bằng đèn LED tiết kiệm điện tuyến đường Trần Hưng Đạo (Nguyễn Sinh Sắc - cầu Nàng Hai)
14 2137/VPUBND-HC 12/10/2020 V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Thành phố học tập
15 2138/VPUBND-HC 12/10/2020 V/v phối hợp tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng về công tác hỗ trợ xã hội trong điều trị cai nghiện ma túy
16 2135/VPUBND-HC 12/10/2020 V/v góp ý dự thảo Luật
17 73/QĐ-UBND-TL 12/10/2020 Quyết định V/v thành lập Ban tổ chức Hội khỏe Phù Đổng thành phố Sa Đéc lần thứ XXII năm 2020
18 850/UBND-HC 12/10/2020 V/v phê duyệt chi phí thanh lý dãy phòng học cũ của Trường THCS Võ Thị Sáu
19 2139/VPUBND-HC 12/10/2020 V/v đề xuất phê duyệt phương án xử lý tài sản đã được xác lập quyền sở hữu toàn dân
20 2134/VPUBND-HC 12/10/2020 V/v tham dự Hội thảo “Thành tựu: Chuyển tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang làm kinh tế nông nghiệp và định hướng phát triển nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp trong thời gian tới”